กริยาช่วย Auxiliary Verbs

กริยาช่วย Auxiliary Verbs คือคำกริยาช่วย ได้แก่ Verb to be, Verb to do และ Verb to have ไม่ว่ากริยา 3 คำนี้แปลว่า เป็น/อยู่, ทำ และ มี เช่นกัน be, do and have จำเป็นต้องใช้เวลาจะสร้างประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลายคนคงมีคำถาม แล้ว Auxiliary Verb จะต้องใช้ตอนไหน, ใช้ยังไง มาดูคำตอบจากโพสต์นี้กันเลยค่ะ

Verb to be ใช้ช่วยใน Continuous Tense โครงสร้าง (subject + verb to be + verb+ing + object) Continuous Tense ถูกนำไปใช้เมื่อเราอยากกล่าวถึงสิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นอยู่ ไม่ว่าเกิดขึ้นเวลา ปัจจุบัน อตีด หรือ ในอนาคต

  • I am eating fried chicken.
  • – ฉัน กำลังกิน ไก่ทอด
  • He was playing games while she was reading a book.
  • – เขาเคยกำลังเล่นเกมส์ ในขณะเดี่ยวกัน เธอเคยกำลังอ่านหนังสือ
English Teacher

Verb to be

โครงสร้าง (subject + verb to be + verb+ing + object)
Verb to be: กริยาช่องที่ 1 กริยาช่องที่ 2 กริยาช่องที่ 3
is, am, are was, were been

Verb to have ใช้ช่วยใน Perfect Tense ซึ่ง Perfect Tense นี้ ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ และ สิ่งที่เกิดขึ้นและเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ความเป็นจริง โครงสร้างนี้ก็สามารถแยกเป็นเวลา ปัจจุบัน อตีด หรือ อนาคตได้ด้วย โครงสร้าง (subject + verb to have + verb 3 + object)

*หมายเหตุ: Tense นี้สามารถเปรียบเทียบได้กับคำว่า เคย (ever) แต่! เมื่อเราใช้ Tense นี้เป็นภาษาอังกฤษเราแทบจะไม่ใช้คำว่า ever อย่างไรก็ตาม คำว่า ไม่เคย (never) เป็นคำที่ใช้ได้กับประโยคปฏิเสธเวลาใช้  Perfect Tense

ตัวอย่างประโยค

  1. I have been to Japan. (ฉันเคยไปประเทศญี่ปุ่น)
  1. She has never eaten sushi. (เธอไม่เคยกินซูซิ)

Verb to have

โครงสร้าง (subject + verb to have + verb 3 + object)
Verb to have: กริยาช่องที่ 1 กริยาช่องที่ 2 กริยาช่องที่ 3
has, have had had

Verb to do ใช้ช่วยสร้างประโยคคำถามร่วมกับ Yes – No Questions กับ simple present and past tenses (ปัจจุบันและอตีด) ใช้ตอบคำถามแบบสั้นๆ 

ตัวอย่างที่ 1Do you want to eat some cakes?  (คุณอยากกินเค้กไหม)

ตอบ

  1. Yes, I do.  >> อยากกิน
  1. No, I don’t. >> ไม่อยากกิน

ตัวอย่างที่ 2. Did you see Ton at the party last night?  (คุณเจอต้นที่งานเลี้ยงเมื่อคืนไหม)

ตอบ

  1. Yes, I did.  >> ฉันเจอ
  1. No, I didn’t.  >> ฉันไม่เจอ

Verb to do ใช้ช่วยสร้างประโยคปฏิเสธ โดยใช้รูปแบบปฏิเสธตาม Subject แล้ววางไว้ข้างหน้าคำกริยาแท้ ตัวอย่างประโยค

  1. I don’t like the beach, it is too hot!
  • ฉันไม่ชอบชายหาด มันร้อนเกินไป
  1. I didn’t like the movie last night.
  • ฉันไม่ชอบหนังเมื่อคืน

Verb to do ใช้นำหน้าคำกริยาแท้ในประโยคบอกเล่าเพื่อเน้นคำกริยาแท้ ในประโยคตัวอย่างประโยค

  1. I do like eating but it does make me fat.
  • ฉันชอบกิน แต่มันก็ทำให้ฉันอ้วน

Verb to do

ใช้ช่วยสร้างประโยคคำถามร่วมกับ Yes - No Questions กับ simple present and past tenses
Verb to do: กริยาช่องที่ 1 กริยาช่องที่ 2 กริยาช่องที่ 3
do, does did done

Share this post