คริปโทศาสตร์ ศาสตร์เพื่อนักลงทุน รีวิวประเด็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสนใจ 2023 

มาแล้วกับเรื่องของคริปโทศาสตร์ ซึ่งคู่มือประชาชนสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นการให้ความรู้อย่างไรได้บ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน และสำหรับใครที่สงสัยว่าคริปโตศาสตร์คืออะไร และเหรียญคริปโตคืออะไรก็สามารถไขข้อข้องใจง่าย ๆ ไปกับเราได้เลย 

 

คริปโทศาสตร์ ว่าด้วยคู่มือประชาชนสินทรัพย์ดิจิทัล

คริปโทศาสตร์ถือได้ว่าเป็นคู่มือประชาชนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเชื่อถือข้อมูลและทำความเข้าใจได้แบบไม่ได้รูปแบบทางการตลาดและการเชิญชวนเพื่อการลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต.จากกระทรวงการคลังจะเน้นไปที่เรื่องของให้ความรู้และการเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนเป็นอย่างดี ดังนั้น คริปโตศาสตร์คือ โครงการคริปโทศาสตร์ที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต.จากกระทรวงการคลังออกมาให้ขอมูลเอง 

 

คริปโทศาสตร์ – เหรียญคริปโตคืออะไร

การลงทุนถือได้ว่าเป็นรูปแบบของความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ในคริปโทศาสตร์ได้บ่งบอกถึงการลงทุนคริปโตเป็นรูปแบบการลงทุนแบบสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางเลือกอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ หากจะถามว่าเหรียญคริปโตคืออะไร เราจะสามารถบอกอย่างเข้าใจง่าย ๆ ได้ว่าเป็นสกุลเงินประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสกุลเงินแบบสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถนำสกุลเงินที่เราใช้ แลกเปลี่ยนไปมากับสกุลเงินดิจิทัลเหล่านั้นได้ มีความผันผวนและมีราคาขึ้นลงในการลงทุนคริปโต ซึ่งการที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนได้ เราจึงเรียกรูปแบบสกุลเงินในคริปโตว่า เหรียญ เช่น เหรียญบิทคอยด์ เป็นต้น 

 

คริปโทศาสตร์สร้างความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง 

การทำความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการลงทุนทุกอย่าง เพราะในคริปโทศาสตร์ได้บ่งบอกถึงการลงทุนคริปโตว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น Blockchain ซึ่งยังเป็นการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก โดยที่จัดว่ามีความเสี่ยงสูง หากเทียบกับรูปแบบความเสี่ยงต่ำ เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อกองทุนรวม เป็นต้น 

 

คริปโทศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องการซื้อขายลงทุนคริปโต

สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างคริปโตที่ได้อธิบายไว้ในคริปโทศาสตร์ได้บอกถึงเรื่องของการซื้อขายไว้ว่า การลงทุนคริปโตไม่มีขั้นต่ำในการลงทุนแต่อย่างใด ทำให้คนให้ความสนใจและอยากจะเข้าลงทุนจำนวนมาก โดยที่จะไม่มีรูปแบบของเงินปันผล หรือไม่มีเรื่องส่วนต่างราคาเหมือนกับหุ้น ทำให้เป็นความเสี่ยงสูงด้วยนั้นเอง สิ่งที่เป็นปัจจัยขึ้นลงราคาเองก็ไม่ได้มีความชัดเจนมากนัก นอกจากนี้รูปแบบการซื้อขายสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด และไม่ได้มีเวลาตลาดเหมือนกับหุ้นแต่อย่างใด