สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส แบบรับเงินคืน 500, 1000 บาท

สำหรับลูกค้าของธนาคาร ธอส. เตรียมเฮ! รับมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 ซึ่งจะมีการให้ผู้ที่มีประวัติชำระหนี้ดีได้ขอสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส โดยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

 

รายละเอียดมาตรการช่วยเหลือ สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส 

สินเชื่อบ้าน ธอส. เป็นสินเชื่อเพื่อคนที่ต้องการมีบ้าน หลายคนน่าจะรู้จักกันดี ซึ่งธนาคาร ธอส. เป็นหนึ่งในธนาคารของรัฐ ทำให้ต้องสนองนโยบายต่าง ๆ ที่มาจากรัฐโดยตรง อย่างมาตรการช่วยเหลือล่าสุด เกี่ยวกับผ่อนดีมีคืน ก็เป็นเสมือนรัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 ที่ให้ 3 ธนาคารที่เป็นแบงก์ชาติได้จ่ายเงินคืน ซึ่งลูกค้าที่จะได้รับเงินคืนจะต้องผ่านเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติกับผ่อนบ้าน ธอส.ให้เรียบร้อยเสียก่อน อย่างธนาคาร ธอส. ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งจะให้ลูกค้าสามารถรับเงินคืนแบบ1000 บาทและแบบ500 บาท ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอสแล้วเท่านั้น การช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลือล่าสุดจะมีการโอนเงินให้ผู้สมัครโดยการให้โอนถึงบัญชีของผู้สมัครเองโดยตรง และจะต้องเป็นบัญชีที่เปิดคู่ฝากกับทางธนาคารไว้แล้วเท่านั้น

 

สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส – แบบรับเงินคืน 1000 บาท

ลูกค้าชั้นดีสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส แบบรับเงินคืน 1000 บาท จะต้องมีการขอวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย และจะต้องมีสถานะบัญชีแบบปกติ จึงจะถือได้ว่าเป็นลูกค้าชั้นดี ประวัติชำระหนี้ดี ไม่เคยมีการติดหนี้เสีย ไม่เคยมีการปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องมีการผ่อนชำระผ่านทางแอปฯ ธนาคาร ธอส. ที่ GHB ALL ในช่วงเดือน พ.ย.64-ธ.ค.64 แบบกรณีของลูกค้ารายย่อยผ่อนบ้าน ธอส. แต่หากเป็นลูกค้าที่หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระจากหน่วยงานของตนเองจะต้องมีการหักเงินผ่อนบ้าน ธอส.ตามปกติ ไม่ต้องตัดยอดเพื่อจ่ายผ่านแอปฯได้ด้วยเช่นกัน 

 

สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส – แบบรับเงินคืน 500 บาท

ลูกค้าชั้นดีสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส แบบรับเงินคืน 500 บาท คือจะต้องเป็นลูกค้าที่ได้ขอสินเชื่อบ้าน ธอส.โดยไม่ได้รับสิทธิ 1000 บาท และจะต้องเป็นลูกค้ากับทางธนาคาร ธอส.แบบที่ไม่เคยมีแอปฯ ธนาคาร ธอส. GHB ALL ต้องสมัครเปิดบัญชีกับทางธนาคารภายใน ม.ค.65 ซึ่งจะต้องเป็นลูกค้าชั้นดี ประวัติชำระหนี้ดี ไม่เคยมีการติดหนี้เสีย ไม่เคยมีการปรับโครงสร้างหนี้ กรณีเป็นลูกค้ารายย่อยผ่อนบ้าน ธอส. เรียกง่าย ๆ จะเป็นกลุ่มผู้สมัครที่ไม่ได้สิทธิจากรับเงินคืน 1000 บาทและเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่ได้เคยใช้สิทธิผ่านทางแอปฯมาก่อนด้วยเช่นกัน