เพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ รวมเดือนละ 1,000 บาทสะสมใช้เดือนถัดไปได้

สำหรับคนที่ต้องการดูรายละเอียดเช็คสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อคืออะไร และการเพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษให้เงินเยียวยาอย่างไร วันไหนบ้าง เราสรุปมาให้เข้าใจแล้ว ไปดูกันเลย

>> สมัครสินเชื่อทันที คลิกเลย!<<

เพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษคืออะไร 

โครงการเพิ่มกําลังซื้อคือ ส่วนของโครงการที่มาจากรัฐเพื่อช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายให้กับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งการเพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะเป็นการให้เงินเยียวยากับ กลุ่มผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ และผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเพิ่มกำลังซื้อสามารถถอนเงินออกมาใช้จ่ายเป็นเงินสดได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หากพบว่าเช็คสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อแล้วว่าผู้ที่ต้องการสวัสดิการเพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะต้องพึ่งพิงจะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 300 บาทเป็นกรณีพิเศษ

>> สมัครสินเชื่อทันที คลิกเลย!<<

เพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ รวมเดือนละ 1,000 บาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อจะมีวงเงินเพื่อให้เพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษได้เดือนละ 800 บาทตามปกติ แต่ได้มีการเพิ่มวงเงินให้อีก 200 บาททุกเดือน รวมเป็นวงเงิน 1,000 บาท จนถึงเดือน กันยายน 2567 ถือได้ว่าเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งความพิเศษของการให้สวัสดิการผู้ลงทะเบียนโครงการเพิ่มกำลังซื้อนี้สามารถสะสมใช้ได้ในเดือนถัดไป ถือเป็นเงินสะสมได้โดยไม่มีการตัดวงเงินแต่ละเดือนแต่อย่างใด สามารถเช็คโครงการเพิ่มกำลังซื้อว่าวงเงินเหลือเท่าไรได้จากร้านค้าที่รับชำระได้

 

เพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษรอบการจ่ายเงิน

สำหรับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนี้จะมีการโอนเงินเข้าให้ผู้ลงทะเบียนโครงการเพิ่มกำลังซื้อในทุกวันที่ 22 ของเดือน ซึ่งอาจจะมีคาดเคลื่อนบางเล็กน้อยไม่ควรนานเกินไป หากไม่ได้รับเงินเข้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ควรมีการเช็คสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อและติดต่อกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กระทรวงการคลังที่ได้ดูแลเรื่องงบประมาณส่วนนี้ เป็นต้น 

 

เพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษใช้ยังไง 

เพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะสามารถใช้งานโครงการเพิ่มกำลังซื้อได้ผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับมา ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2567 จะได้ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้งานโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านทางบัตรประชาชนของผู้สมัครลงทะเบียนเป็นหลัก ซึ่งบัตรจะมีชิฟอยู่ สามารถสอดเข้าเครื่องเพื่อชำระเงินได้เลยทันที อย่างไรก็ตามจะต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือบัตรประชาชนกับร้านที่มีเครื่อง EDC เพื่อสอดบัตรชำระเงินได้ หรือเป็นร้านที่มีสัญลักษณ์ธงฟ้าด้วยเช่นกัน และเมื่อมีการใช้ชำระเงิน จะสามารถเช็คโครงการเพิ่มกำลังซื้อว่ายอดเงินคงเหลือเท่าไรได้ทางร้านค้าเท่านั้น