เช็คได้ที่ไหน เงินประกันรายได้ข้าว รายละเอียด และวิธีเช็คเงินประกันราคาข้าว ธกส

มาแล้วสิ่งที่เกษตรกรหลายคนจับตารอคอยกับเรื่องเงินประกันรายได้ข้าวว่าจะสามารถดูรายละเอียดค่าประกันรายได้ข้าวได้ยังไง วันนี้เรามีคำตอบ ดูกันเลย 

 

เช็คเงินประกันราคาข้าว ธกส เงินประกันรายได้ข้าว งวด 11 

สำหรับเงินประกันรายได้ข้าวจะแบ่งเป็นสายพันธุ์ โดยที่จะเป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการกำกับดูแล กรมการค้าภายใน ซึ่งได้มีการกำหนดการประชุมค่าประกันรายได้ข้าวสำหรับงวดที่ 11 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567 เพื่อเห็นชอบในการชดเชยให้กับเกษตรกรสำหรับส่วนต่างของราคาข้าวนั้นเอง ซึ่งการโอนจ่ายรอบที่ผ่านมาล่าสุดมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม หากใครไม่ได้รับเงินจะต้องแจ้งกับ ธกส. ในเขตพื้นที่

 

เงินประกันรายได้ข้าว – ดูเงินประกันรายได้ข้าวได้ที่ไหน 

การตรวจเงินประกันรายได้ข้าวจะสามารถเช็คได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซด์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โดยจะขั้นตอนในการขอดูเงินประกันรายได้ข้าวได้ดังนี้ 

  1. เข้าไปที่เว็บไซด์ chongkho.inbaac.com ของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ทำการตรวจเงินประกันรายได้ข้าวโดยการใส่เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนลงไป
  3. ข้อมูลเงินประกันรายได้ข้าวจะปรากฏขึ้นมาทั้งหมด โดยจะแจ้งยอดเงิน บัญชีธนาคารที่ได้ทำการโอนจ่าย วันที่โอน และสาขาธนาคาร หากได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วเงินประกันรายได้ข้าวปี 64 จะขึ้นสถานะเช็คเงินประกันราคาข้าวล่าสุดว่า “โอนเงินเรีนยบร้อยแล้ว”

 

เงินประกันรายได้ข้าวดียังไง 

เงินประกันรายได้ข้าวถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเกษตรกรไทยอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นการจ่ายค่าประกันรายได้ข้าว เท่ากับว่าราคาข้าวจะไม่ได้มีการขึ้นลงตามขโรงสีหรือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม แน่ใจว่าจะสามารถขายข้าวได้ราคานั้นเอง อย่างไรก็ตาม หากถามว่าใครได้บ้าง จะต้องเป็นคนที่ได้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น เนื่องจากจะไม่ได้เป็นการจ่ายเงินทั่ว ๆ ไปจะต้องมีการแจ้งจำนวนไร่ว่ามีกี่ไร่ นอกจากนี้ข้าวที่ได้ผลผลิตจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดด้วยเช่นกัน คือ มีการทำนาช่วงปี 64-65 นั้นเอง ซึ่งข้าวที่ได้จะต้องไม่มีความชื้นเกิน 15% จึงจะได้รับเงินประกันรายได้ข้าว และสาเหตุหลักที่ต้องมีการประกันเนื่องจาก ชาวนาได้กำไรจากการทำนาน้อยมาก เพราะระหว่างการทำจะต้องลงแรงและลงเงินเพื่อบำรุงดูแล หลายคนที่เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม ภัยธรรมชาติและอื่น ๆ มากมาย ทำให้สูญเสียผลผลิตและไม่ได้ตามที่ต้องการ หลายคนต้องเจอการกดราคาจากนายทุนหรือโรงสีอย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้น ค่าประกันรายได้ข้าวจึงเป็นทางเลือกที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับความยุติธรรมส่วนนี้ด้วยเช่นกัน