เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 ได้เท่าไหร่ เงินประกันรายได้เกษตรกรเข้าวันไหน 

มาแล้วสำหรับคนที่รอเรื่องเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 อยู่สามารถติดตามเรื่องเงินประกันรายได้ข้าวได้จากเว็บไซด์นี้ ซึ่งการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวถือเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องการ และต้องการให้รับเข้ามาสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ

 

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 รอบที่ 1 งวดที่ 11 

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 ที่ได้มีขึ้นในสิ้นปี 2567 นี้เป็นการให้เงินประกันรายได้ข้าว ซึ่งจะช่วยให้เกษตรสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการรับซื้อข้าวได้ในราคาที่ยุติธรรรม ไม่โดนนกดราคาอย่างที่เป็นธรรม ซึ่งประกันรายได้เกษตรกรล่าสุดจะเป็นในรอบที่ 11 ซึ่งมอบให้ผู้ที่มีการทำนาปี 2567-2567 นั้นเอง และจะต้องมีการเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 17-23 ธันวาคม 64 สำหรับข้าวเปลือกพันธุ์ต่าง ๆ 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเรื่องประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นมาอีกครั้ง 31/2567 มีการกำหนดเงินประกันรายได้เกษตรกรในการนำข้าวมาขาย และจะชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 ที่ผ่านมาทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้จ่ายแล้วทั้งสิ้นในงวดที่ 10 กว่า 4.5 ล้านครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้นราว 8.23 หมื่นล้านบาท จำนวนครัวเรือนที่มี 4.5 ครัวเรือนของเกษตรกรด้วยกัน คิดวงเวินรวมจากครัวเรือนเป็น 8 หมื่นล้านบาท 

 

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 ได้เท่าไหร่

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 ในงวดที่ 11 นี้ สำหรับจากอ้างอิงราคาจากวันที่ 24 ธันวาคม 64 มีประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อให้การชดเชยส่วนต่าง โดยที่เงินประกันรายได้เกษตรกรล่าสุดมีรายละเอียดพันธุ์ข้าวแต่ละชนิด ซึ่งจะต้องมีความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกพันธุ์หอมมะลิ คิดมูลค่าวงเงินให้ตันละ 11,200.61 บาท
  • ข้าวเปลือกพันธุ์หอมมะลินอกพื้นที่ คิดมูลค่าวงเงินให้ตันละ 10,867.60 บาท
  • ข้าวเปลือกพันธุ์หอมปทุมธานี คิดมูลค่าวงเงินให้ตันละ 9,936.67 บาท
  • พันธุ์ข้าวเปลือกเจ้า คิดมูลค่าวงเงินให้ตันละ 8,154.29 บาท
  • พันธุ์ข้าวเปลือกเหนียว คิดมูลค่าวงเงินให้ตันละ 9,316.15 บาท

 

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65 เข้าวันไหน

สำหรับคนที่ต้องการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรสามารถเช็คได้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้เลยสำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 ในงวดที่ 11 นี้ มีขั้นตอน ดังนี้

  • เข้าที่เว็บไซด์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ คลิก chongkho.inbaac.com
  • ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรโดยการกรอกเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย 
  • จากนั้นระบบจะแจ้งอัพเดทเรื่องเงินที่ได้รับสิทธิจากโครงการรัฐเงินประกันรายได้ข้าว ซึ่งจะเป็นการขึ้นยอดเงินของผู้ที่ได้รับการโอนแล้วรเรียบร้อยนั้นเอง 
  • เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 ในงวดที่ 11 ที่สามารถตรวจสอบได้จะเป็นเงินประกันรายได้เกษตรกรล่าสุด ที่ทำรอบจ่ายที่ได้ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 31 ต.ค. 2567 เท่านั้น