ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม คืออะไร? กู้เงินแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกครั้งไหม?

สิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินที่มีอยู่ได้ดีคือการกู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายนั่นเอง นอกจากเงินต้นที่ต้องชำระคืนแล้วก็ต้องมีดอกเบี้ยด้วย ในความจริงแล้วดอกเบี้ยกู้ยืมคือผลกำไรหรือเงินตอบแทนจากการที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินนั่นเองโดยจะเป็นเงินคนละประเภทกับค่าบริการและค่าธรรมเนียม

จำเป็นไหม? ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยกู้ยืมทุกครั้ง คำตอบคือขึ้นอยู่กับเจ้าของเงินกู้ ซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีเสียมากกว่าคงไม่มีใครให้กู้ยืมเงินโดยที่ไม่ได้ผลกำไรตอบแทนมาเลย ในการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันซึ่งจะขออธิบายรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

อัพเดทดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายล่าสุด ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีวิธีคิดอย่างไร?  

ปกติแล้วดอกเบี้ยกู้ยืมที่นิยมเรียกเก็บจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี โดยเจ้าของเงินกู้หรือผู้อนุมัติวงเงินสินเชื่อจะเป็นผู้กำหนด จากการตรวจสอบพบว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะมีวิธีคิด ดังนี้

ดอกเบี้ยคงที่: เป็นการคำนวณดอกเบี้ยที่ไม่ขึ้น ๆ ลง ๆ เริ่มต้นจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นตลอดสัญญาจนกว่าจะชำระหนี้ครบตามกำหนด เช่นกู้เงิน 1000 บ. ระยะเวลาชำระหนี้ 2 เดือน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 10% หมายความว่าตลอด 2 เดือนคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยกู้ยืมร้อยละ 10 หรือ 100 บาท โดยคิดจากเงินต้น

ดอกเบี้ยลอยตัว: MRR MOR MLR เหล่านี้คือตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการคำนวณดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งหมายความว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีความผันผวนตามสถานการณ์ไม่แน่ไม่นอนขึ้น ๆ ลง ๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ เหตุการณ์หรือผลกระทบที่มีต่อแหล่งให้กู้ยืมเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ต้องเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ 

 กู้เงินที่ไหนดอกเบี้ยต่ำ? ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบไหนคิดถูกที่สุด ?

คำถามนี้จัดว่าเป็นคำถามที่ยากพอสมควร อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นดุลพินิจของเจ้าของเงินกู้ว่าจะมีวิธีคิดแบบใดหรือกำหนดที่อัตราเท่าไหร่? แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนดโดยถูกแยกออกเป็นแต่ละกิจกรรมการกู้ยืมเงิน ซึ่งธนาคารอาจไม่ใช่คำตอบดีที่สุดสำหรับคนที่มองหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพราะมีแหล่งเงินกู้ / สถาบันการเงินหลายแหล่งที่ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารและยิ่งเป็นสินเชื่อเงินด่วนจะเห็นว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ำมาจากวงเงินสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน เริ่มต้น 0.45 – 0.69% ต่อเดือน รองลงมากก็เป็นในส่วนของสินเชื่อเงินกู้จากออนไลน์แอปพลิเคชันที่เมื่อเช็กแล้วพบว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถูกคิดเป็นรายปีในอัตราเริ่มต้นที่ 18% และไม่เกิน 33% 

อย่างไรก็ตามการกู้ยืมเงินจากธนาคารก็ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและมีปัญหาเกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องเกณฑ์และมาตรฐานการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ถูกคิดออกมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอน เพราะดอกเบี้ยคือเงินส่วนต่างที่เป็นความรับผิดชอบของผู้กู้ ฉะนั้นจึงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกว่าจะกู้ยืมเงินที่ไหนดี? และที่สำคัญแหล่งเงินกู้ที่เลือกมาจะต้องมีการคำนวณดอกเบี้ยอย่างสมเหตุสมผลและต่ำที่สุดจึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้กู้เอง