รวมอัพเดตข่าวบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 65

ตรวจสอบข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ล่าสุดอัพเดตก่อนใคร แจกเงินบัตรคนจนล่าสุดเงินเข้าวันไหนบ้าง ลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ และเช็คเงินบัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน 2567

โดยผู้ที่มีการลงทะเบียนบัตรคนจนสามารถตรวจเช็ควงเงินช่วงเหลือในเดือนมิถุนายน 2024 ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งโครงการบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ถือเป็นเงิน 1,200 บาท ครอบคลุมประมาณ 14 ล้านคน โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้เพิ่มเติมอีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน

ซึ่งจะเป็นมาตรการช่วยเหลือจากวงเงินเดิม สามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจนออนไลน์ และข่าวบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคน สำหรับซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นการรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 

4.ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนไว้กับการประปา จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร

ยืนยันข่าวแจกเงินคนจนล่าสุด บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ รับเงินเยียวยาเพิ่ม 1,200 บาท

ตามมาตรการในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2567) ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ เป็นเงิน 1,200 บาท โดยในส่วนของสิทธิของผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนมิถุนายนนี้ ผู้ที่ถือบัตรคนจน จะได้รับสิทธิ ทั้งหมด 7 สิทธิด้วยกัน 

ซึ่งจากการยืนยันโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่า บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ ยังคงใช้ได้และจะยังคงได้รับ 7 สิทธิพิเศษ แต่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ และต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องสละสิทธิในการถือบัตรคนจนก่อน

ผู้ที่สละสิทธิบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ จะไม่สามารถขอรับสิทธิได้อีก

จากโครงการช่วยเหลือของทางภาครัฐสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งต้องการจะรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องสละสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนนั้น

กรณีที่สละสิทธิแล้ว จะไม่สามารถรับสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีก โดยจะต้องคืนบัตรภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เท่านั้น