ข่าวบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 บัตรคนจนรอบใหม่

เตรียมบัตรคนจนเดือนมีนาคมไว้รอเลย เพราะหลังจากได้มีการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ประกาศผลคนที่ได้สิทธิ์บัตรคนจนเดือนมีนาคมตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งคนที่ได้ลงทะเบียนรอบใหม่มีสิทธิ์ใช้บัตรคนจนเดือนมีนาคมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป 

สำหรับผู้ใช้รายใหม่ที่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม และอยากทราบว่าตอนสามารถใช้สิทธิบัตรคนจนเดือนมีนาคมได้หรือไม่ สามารถเช็คได้ด้วยตัวเอง 3 ช่องทาง คือ 

  1. เช็คบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ที่เว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th 
  2. เช็คบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ที่หน่วยงานลงทะเบียน 

โทรเช็คบัตรคนจนเดือนมีนาคมที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567

บัตรคนจนใช้ได้ถึงวันไหน เตรียมใช้สิทธิบัตรคนจนเดือนมีนาคม

เตรียมใช้สิทธิบัตรคนจนเดือนมีนาคม เช็คบัตรคนจนเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เงินเข้าบัตรคนจนงวดสุดท้าย ก่อนใช้สิทธิบัตรคนจนเดือนมีนาคม ดังนั้นคนที่ถือบัตรคนจนยังคงใช้สิทธิได้เหมือนเดิมจนถึงวันที่ 28 กมภาพันธ์ 2567 หลังจากนั้น ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะสามารถใช้สิทธิบัตรคนจนเดือนมีนาคมได้ 

สำหรับบัตรคนจนงวดสุดท้าย บัตรคนจนได้เดือนละเท่าไหร่ เงินเข้าบัตรคนจนกี่บาท ผู้ถือบัตรคนจนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเดิม คือ 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 

  • วงเงินซื้อสินค้า 200 – 300 บาท 
  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน 
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน 

  • โอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า เงินชดเชยค่าน้ำประปา 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน 

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน 

 

ใช้สิทธิบัตรคนจนเดือนมีนาคม บัตรคนจนล่าสุด 2567

บัตรคนจนเดือนมีนาคมมีประชาชนใช่สิทธิ์ไปแล้วทั้งสิ้น 21 ล้านราย โดยมีการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ 9.8 ล้านราย ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 11 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้ทำการประกาศผลบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 สำหรับคนที่ได้สิทธิบัตรคนจนเดือนมีนาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสถานะของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ขึ้นว่า “สถานการณ์ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์” ก็เท่ากับว่าสามารถใช้สิทธิบัตรคนจนเดือนมีนาคม บัตรคนจนล่าสุด 2567 ได้เลย แต่ถ้าหากผู้ลงทะเบียนขึ้นสถานะว่า “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ก็แสดงว่าไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรคนจนล่าสุดนั่นเอง 

เนื่องจากการลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคมเป็นการลงทะเบียนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติทั้งรายบุคคลและครอบครัว หากใครที่ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ไม่ทัน ก็รอฟังข่าวล่าสุดเพื่อจะทำการลงทะเบียนใหม่ หากประทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง