บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2567 คนใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2567 คนใหม่นั้นมีเงื่อนไขในการสมัครหรือลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติมวันนี้เราจะมาสรุปข้อมูลให้คุณได้เข้าใจอย่างง่ายดายที่สุดกัน เผื่อว่าใครกำลังต้องการอยากใช้สิทธิ์จะได้ไม่พลาดสิทธิ์ที่ควรจะได้ในรอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคมนี้กัน

ขั้นตอนการขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2567 คนใหม่

ใครที่ยังไม่เคยมีบัตรและต้องการการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2567 คนใหม่ได้

 • ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนใหม่หรือไม่ 

โดยสามารถเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66ได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการแห่งรัฐ โทรศัพท์ 1571 หรือ 0 2333 4013-6 ต่อ 1881 หรือ 1882

 • กรอกแบบฟอร์มขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2567

สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมสวัสดิการแห่งรัฐ หรือขอได้ที่สำนักงานตรวจสอบสวัสดิการแห่งรัฐ และร้านค้าที่เป็นจุดจำหน่ายบัตรสวัสดิการที่อยู่ใกล้บ้าน

 • นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 

โดยเอกสารประกอบด้วยบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 รูป และเอกสารเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาใบแจ้งความเป็นบิดามารดา เป็นต้น

 • ส่งเอกสาร

คุณสามารถนำส่งเอกสารและแบบฟอร์มมายังสำนักงานตรวจสอบเช็คสิทธิ์เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติต่อไป

 • ตรวจสอบผลอัพเดทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หลังจากยื่นเอกสารตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ออนไลน์ได้ที่ https://welfare.mof.go.th/

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2567 คนใหม่ได้อะไรบ้าง

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2567 คนใหม่จะสามารถได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเราลองมาดูกันดีกว่าเผื่อว่าใครยังไม่ได้สมัครจะได้ลองตรวจสอบการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่านี้ดูว่าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่

 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้คนใหม่รับสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือผู้พิการ เป็นเงินละ 800 บาทต่อเดือน
 2. สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ผู้พิการ เป็นเงิน 800 บาทต่อเดือน
 3. สิทธิ์ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและยาที่รัฐบาลมีให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 4. สิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เป็นเงิน 600 บาทต่อเดือน
 5. สิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือการศึกษา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือตามระดับการศึกษาต่าง
 6. สิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
 7. สิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือในการขนส่งสาธารณะ
 8. สิทธิ์ในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพทางจิตเวช
 9. สิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือทางด้านสังคม
 10. สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนจน เพื่อส่งเสริมการฝีมือและเพิ่มโอกาสในการหางาน
 11. สิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือในการจัดงานศพ
 12. สิทธิ์ในการรับสินค้าช่วยเหลือเบื้องต้น

เมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2567 คนใหม่แล้วจะประกาศผลวันไหน

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2567 คนใหม่นั้นจะทำการทยอยประกาศผลออกมาเรื่อย ๆ เมื่อคุณทำการสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาติดตามผลการสมัคร่านทาง https://welfare.mof.go.th/ กันได้เลย 

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2567 คนใหม่นั้นจะมีการแจ้งข่าวสารออกมาอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถติดตามกันได้เรื่อย ๆ เพื่อติดตามสถานะและสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งถ้าใครมีคุณสมบัติเข้าดกณฑ์อย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณกันเอาไว้