รู้ยัง!? บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องใช้บัตรประชาชน เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เปลี่ยนเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยประเด็นสำคัญ ๆ หลายอย่างด้วยกัน ซึ่งผู้สมัครลงทะเบียนที่ต้องการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้จะต้องตรวจสอบให้ดี อีกทั้งประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนมาใช้งานบัตรประชาชนผู้สมัครแทนการพกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกัน จะมีรายละเอียดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี 65 เปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชน

ด้วยความที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย หนึ่งในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ก็คือ การใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยบัตรประชาชนแทน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเรื่องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้สมัครลงทะเบียนไม่ต้องมีการพกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้หลายใบ ไม่ว่าจะใช้ชำระเงินกับร้านธงฟ้า หรือใช้ชำระค่าโดยสารสาธารณะก็เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็มี Concept มาจากแนวคิดเรื่องการใช้งาน Smart ID Card ของประชาชน ทั้งนี้ ขั้นตอนสมัครรับสิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีสมัครด้วยวิธีการลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น สามารถรับบริการได้ที่จุดลงทะเบียนใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยทันที

 

ช่องทางการสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะต้องเจรียมเอกสารให้พร้อมและไปรับบริการได้ที่จุดบริการเพื่อสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้กับสาขาธนาคารอะไรทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องเตรียมบัตรประชาชนและต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินให้ชัดเจน เพื่อสะดวกและง่ายต่อขั้นตอนการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 

 

หลักเกณฑ์พิจารณาผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สิ่งที่ใช้พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะมีความแตกต่างเป็นพิเศษจากรอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดที่ผ่านมาคือ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์รายได้ โดยที่ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ทั้งครัวเรือน ซึ่งเป็นการรวมเอารายได้ของสมาชิกทุกคนตามทะเบียนบ้านมาพิจารณารวมกันแล้วไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ไม่ใช่แค่ใช้หลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้แบบคำนวณจากบุคคลไม่เกินปีละ 100,000 บาทอีกต่อไป อย่างไรก็ตามทรัพย์สินต่อบุคคลผู้สมัครลงทะเบียนนั้นก็จะต้องนับรวมเอาทรัพย์สินทางการเงินที่ผู้สมัครลงทะเบียนเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างถูกต้องที่มี ไม่ว่าจะเป็น เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ที่ดิน ฯลฯ รวมทั้งต่อคนไม่เกินรายละ 100,000 บาทต่อปี