บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ว 

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 กระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อคนผ่านการลงทะเบียน และเริ่มใช้สิทธิคนจนได้แล้ว โดยในเดือนมีนาคมมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 14 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 12 ล้านคน ซึ่งในขณะนี้ กระทรวงการคลังได้เร่งประกาศรายชื่อผู้ใช้สิทธิคนจนให้ทันภายในวันที่ 1 เดือนมีนาคม 2567 ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีอุทธรณ์ผ่านธนาคารกรุงไทยอีกครั้ง โดยเปิดเผยว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนเดือนมีนาคมมีมากถึง 40% ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะเปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และมีคนกลุ่มไหนบ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนั้น ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ต้องเช็คตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 เพื่อเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทันในเดือนมีนาคม

 

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 บัตรคนจนเดือนนี้ได้กี่บาท? กดเงินสดได้ไหม

สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 คงคาดหวังว่าบัตรคนจนเดือนนี้ได้กี่บาท? กดเงินสดได้ไหม? หรือบัตรคนจนเดือนมีนาคมจะสามารถใช้งานที่ร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐได้เหมือนเดิมไหม? ซึ่งจริง ๆ แล้วสิทธิคนจนในบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ยังคงสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม และมีส่วนที่สามารถกดเงินบัตรคนจนออกมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถกดเงินบัตรคนจนออกมาใช้ได้ ดังนั้น ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ควรตรวจสอบสถานะของตนว่าสถานะการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ หากขึ้นสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็สามารถใช้สิทธิคนจน บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2567 

ช่องทางเช็คตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 

ช่องทางเช็คตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 สามารถตรวจสอบสิทธิคนจน บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ได้ 3 ช่องทาง โดยบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 เริ่มตรวจสอบสิทธิคนจน บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถเช็คตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ได้ 3 ช่องทาง คือ

  1. เช็คตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th เพื่อเช็คตรวจสอบสิทธิคนจน
  2. เช็คตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 โดยเข้าไปตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 
  3. ตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 บัตรคนจนเดือนนี้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567