รวมข้อมูลเรื่องลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ และคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์ในปี 2567

 

การที่เด็กและเยาวชนไทยจะพัฒนาขึ้นเป็นคนมีคุณภาพในสังคมได้ ต้องเริ่มจากจุดตั้งต้นที่ดีก่อน และโครงการซึ่งนำมาสู่การลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ก็คือการจัดสวัสดิการให้เด็กแรกเกิดได้รับสิทธิ์ที่จะได้เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด ตามคุณสมบัติที่แต่ละครอบครัวมี โดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในฐานะยากจน หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็สามารถที่จะลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้ โดยบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านที่สนใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้เข้าใจว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้ โดยจำนวนเงินที่จะได้แต่ละเดือนหลังลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์นั้น จะอยู่ที่ 600 บาทต่อเดือน โดยคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงทะเบียน กรณีของผู้ปกครองจะต้องมีสัญชาติไทย จะลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ต้องเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในการดูแลอนุเคราะห์ และลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์เด็กแรกเกิดจะต้องอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ส่วนกรณีของเด็กคุณสมบัติสำหรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 65 จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุต่ำกว่า 6 ปี และอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย เฉลี่ยรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี เด็กที่สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ยังรวมถึงไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐอีกด้วย เหล่านี้คือคุณสมบัติข้างต้น โดยคุณสามารถที่จะดูว่าตนเองสามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้หรือไม่ รวมไปถึงสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตัวคุณเองได้ที่เว็บไซต์ https://csg.dcy.go.th/ ซึ่งในเว็บนี้จะมีข้อมูลประกอบการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์

 

ถ้าต้องการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ผ่านแอปจะทำได้หรือไม่

 

สำหรับเอกสารเงินอุดหนุนบุตร ประกอบด้วยแบบคำร้องขอลงทะเบียน,แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ไปจนถึงสูติบัตรของเด็ก และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง นอกจากนี้เพื่อเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดจะต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครองประกอบกับสมุดบันทึกสุขภาพของแม่และเด็กไปด้วย โดยการยื่นเงินอุดหนุนบุตรด้วยตัวเองหรือการลงทะเบียนเพื่อเงินอุดหนุนบุตร สามารถทำได้ที่สำนักงานเขตหากคุณอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนถ้าอยู่พัทยาก็สามารถทำได้ที่ศาลาว่าการเมือง ส่วนจังหวัดอื่นๆ ก็สามารถยื่นเอกสารเงินอุดหนุนบุตรได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในท้องถิ่นที่ท่านอยู่อาศัย ส่วนการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ก็สามารถทำผ่านแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ที่เป็นแอปที่เอื้อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนและเข้าถึงบริการจากภาครัฐแบบออนไลน์ได้ และมีบริการหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องสิทธิประกันสังคมหรือสุขภาพ รวมไปถึงการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ด้วย สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจจะอยากรู้ เช่น เงินอุดหนุนบุตรจะได้ย้อนหลังไหม คำตอบก็คือไม่สามารถได้รับย้อนหลัง เมื่อสมัครแล้วก็จะได้ของเดือนที่ยื่นเงินอุดหนุนบุตรเลย บางคนสงสัยว่าลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 3000 บาทจะได้หรือไม่ คำตอบก็คือยอด 3,000 บาทสำหรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง แต่สำหรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดจะได้แค่เดือนละ 600 บาท อีกคำถามก็คือ เพื่อเงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมเกี่ยวข้องหรือไม่ คำตอบก็คือไม่เกี่ยวกับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์แต่จะเกี่ยวข้องในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรที่จะได้เดือนละ 800 บาทหากพ่อแม่ผู้ปกครองทำประกันสังคมไว้ ส่วนจะเช็คเงินอุดหนุนบุตรเข้าหรือยังก็ทำได้ที่เว็บ https://csg.dcy.go.th/ 

 

เรื่องที่ควรจะใส่ใจก่อนการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์

สิ่งหนึ่งก่อนจะขอเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด คือควรตระหนักว่าหลังลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ไปแล้วจะต้องใช้เงินเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างแท้จริง ไม่ใช่ยื่นเงินอุดหนุนบุตรได้แล้วนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย จะทำให้เงินที่ได้จากการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ถูกใช้ไปอย่างไม่เกิดประโยชน์โดยตรง และอาจจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุตรหลานของคุณเองอีกด้วย