ลงทะเบียนรับเงินเยียวยารอบใหม่ เช็คเงินเยียวยา 5000 บาท เงินเยียวยา 7000

ตามมาตรการโครงการแจกเงินของรัฐบาลล่าสุด 2024 การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเป็นหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเงินเยียวยา 3500 บาท สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ได้ที่เว็บไซต์เราชนะ 

โดยโครงการเงินเยียวยารอบใหม่เราชนะ จะมีผู้ที่ได้รับแจกเงินเยียวยาประมาณ 33 ล้านคน โดยขะได้รับเพิ่มอีกอาทิตย์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลารวม 2 อาทิตย์ มีวงเงินรวมทั้งหมด 6.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งสามารถใช้เงินเยียวยา6เดือนล่าสุดได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะรอบใหม่ ได้เงินเมื่อไหร่?

โครงการเงินเยียวยารอบล่าสุด 2567 จะมีการแบ่งการรับเงินออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะรอบใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

  1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – สำหรับผู้ที่ได้สิทธิเราชนะ และเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีการใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านบัตรประชาชน จะได้รับเงินในทุกวันศุกร์ โดยเงินจะเริ่มเข้าครั้งแรกตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2567 และได้รับเงินเข้าอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 2 พันบาท
  2. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะรอบใหม่ – สำหรับผู้ที่ได้สิทธิเราชนะ และเป็นผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะรอบใหม่ จะได้รับเงินในทุกวันพฤหัสบดี โดยเงินจะเริ่มเข้าครั้งแรกตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2567 และได้รับเงินเข้าอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 2 พันบาท

โครงการแจกเงินของรัฐบาลมีอะไรบ้าง? ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอะไรได้บ้าง?

สำหรับโครงการใหม่ล่าสุดที่สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ในขณะนี้คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะได้รับเงินเยียวยา 7000 บาท ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการของกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง

โดยโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบล่าสุด และเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะเป็นโครงการที่มุ่งไปที่กลุ่มผู้มีรายได้สูงโดยเฉพาะ

ในโครงการลงทะเบียนรับเงินเยียวยานี้ รัฐบาลจะสนับสนุน E-Voucher สำหรับการใช้จ่าย ในเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ที่ 7 พันบาทต่อคน มีระยะเวลาโครงการสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

และสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนรับเงินเยียวยานี้คือ จะมีการใช้จ่ายแบบ E-Voucher เพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าบริการต่างๆ กับร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงินสูงสุดไม่เกิน 7 พันบาทต่อคน