ลงทะเบียน ม.33 เรารักกันรวมข้อมูลควรรู้สำหรับโครงการเรารักกัน อัพเดต 2024

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ สำนักงานประกันสังคมภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน จึงได้เปิดให้ผู้ประกันตนม.33 ลงทะเบียน ม.33 เรารักกันรอบ 2 เพื่อรับเงินเยียวยาม.33 เรารักกันรอบใหม่ จำนวน 4,000 บาท โดยจะแบ่งจ่าย 1,000 และ 2000 บาท

โดยจะมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์มาตรา 33 เรารักกันจำนวน 9 ล้านคน พร้อมทั้งได้มีการเปิดลงทะเบียนเรารักกันรอบ 2 และลงทะเบียนเรารักกัน 33 ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยได้ปิดลงทะเบียน ม.33 เรารักกันไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะที่อยู่ในขั้นตอนการยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกันเพื่อรับเงินเข้าแอพพลิเคชั่น

ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน สามารถเช็คสิทธิเรารักกันและยืนยันตัวตนอย่างไร?

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียน ม.33 เรารักกันในโครงการเยียวยาล่าสุด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สามารถเช็คสิทธิเรารักกันได้ ณ เว็บไซต์ ม.33เรารักกันรอบใหม่ www.ม33เรารักกัน.com โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิจากการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน มีดังนี้

  1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้ประกันตน ม.33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567
  3. ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะ
  5. ต้องเป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีไปเกิน 500,000 บาท 

โดยสามารถยืนยันตัวตนในโครงการผ่านทางแอพเรารักกัน หรือแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งจะได้รับวงเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังครั้งละ 1,000 บาท จนครบจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ วันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2567

ลงทะเบียน ม.33 เรารักกันเรารักกันใช้ได้ถึงวันไหน? เรารักกันใช้ที่ไหนได้บ้าง?

โครงการ ม.33เรารักกันรอบใหม่ ที่เปิดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ 4,000 บาท เพื่อใช้จ่ายวงเงินกับร้านค้าที่ร่วมโครงการของรัฐ และช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้น สามารถใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDCสามารถใช้จ่ายได้สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, บัตรคนจน
  2. ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ – สามารถใช้จ่ายได้สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, บัตรคนจน, แอพลิเคชั่นเป๋าตัง และ มาตรา 33 เรารักกัน
  3. ร้านค้าคนละครึ่ง – สามารถใช้จ่ายได้สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, บัตรคนจน, แอพลิเคชั่นเป๋าตัง และ มาตรา 33 เรารักกัน

4. ร้านค้าเราชนะ – สามารถใช้จ่ายได้สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, บัตรคนจน, แอพลิเคชั่นเป๋าตัง และ มาตรา 33 เรารักกัน