ลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดคำนวณหลักเกณฑ์รายได้ยังไง ตรวจสอบเงื่อนไขบัตรคนจนล่าสุด

มาแล้วกับการลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุด ซึ่งก็มีหลายคนที่สงสัยในเรื่องของการคำนวณเงื่อนไขใหม่ ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ปรับรายได้แล้วมีการคำนวณวิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อย่างไร วันนี้เราจะมาเช็คให้ดูว่าจะมีวิธีการตรวจสอบรายได้ส่วนตัวและครัวเรือนอย่างไร ไปดูกันเลย 

 

หลักเกณฑ์คำนวณรายได้ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุด

ตัวอย่าง ครอบครัว A ของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดเป็นบิดา ซึ่งเป็นผู้ที่รายได้คนเดียวในบ้าน ทำรายได้ต่อปีทั้งหมด 300,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน และคนอื่นในครอบครัวไม่มีรายได้ เท่ากับ ครอบครัว A จะไม่ได้บัตรคนจนล่าสุด เนื่องจากรายได้ครัวเรือนเกิน 200,000 บาท แม้ว่าเฉลี่ยต่อบุคคลจะไม่เกิน 100,000 บาทก็ตาม

ตัวอย่าง ครอบครัว B ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดมีสมาชิก 3 คน โดยที่บิดาหารายได้อยู่ที่ 100,000 บาทต่อปี และลูกสาวหารายได้ 100,000 บาทต่อปี เท่ากับเฉลี่ยแล้วครอบครัวนี้มีรายได้ต่อปี 200,000 บาท ตกคนละ 60,000 กว่าบาท ดังนั้นทั้งรายได้ส่วนตัวและรายได้ครัวเรือนอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สามารถรับบัตรคนจนล่าสุดลงทะเบียนได้ 

สรุปว่า การคำนวณวิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะมีทั้งรูปแบบการคำนวณรายได้ต่อบุคคลและมีการคำนวณรายได้รวมต่อครัวเรือนของผู้ที่ต้องการบัตรคนจนล่าสุดด้วยเช่นกัน 

 

ตรวจสอบเงื่อนไข ลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุด 

  • ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปแล้วเท่านั้น
  • รายได้ส่วนตัวจะต้องไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นการคำนวณบัตรคนจนล่าสุดลงทะเบียนโดยคิดจากฐานครัวเรือนเป็นหลัก
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิบัตรคนจนล่าสุด จะถูกตรวจสอบการคำนวณทรัพย์สินทางการเงินรูปแบบอื่นเป็นเงื่อนไขรายได้ส่วนตัวด้วยเช่นกัน เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมทรัพย์, พันฐบัตรรัฐบาล, ตราสารหนี้ 
  • ตรวจสอบพิจารณารายได้ครัวเรือน เช็คแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปีด้วยเช่นกัน 
  • รูปแบบของการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะคำนวณหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่บัตรคนจนล่าสุดลงทะเบียนได้จะต้องครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคารบ้านเรือนแบบไม่เกินทาวน์เฮ้าส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตรว. หรือก้องชุดพื้นที่ไม่เกิน 35 ตรม. สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย และกำหนดผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดได้หากเป็นกรณีที่ดินจะครอบครองได้ไม่เกิน 10 ไร่เพื่อใช้สอยทำการเกษตร หากเป็นที่ดินเปล่าจะต้องไม่เกิน 1 ไร่

 

ลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดวิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

สำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถใช้สิทธิบัตรคนจนล่าสุดลงทะเบียนได้ที่จุดบริการลงทะเบียนใกล้บ้านคุณทั่วประเทศได้เลยทันที เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของสิทธิบัตรคนจนล่าสุดนั้นอยู่ที่การคำนวณเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดเสียมากกว่า ดังนั้น หากตรวจสอบว่าอยู่ในเกณฑ์ก็อย่าลืมไปรับสิทธิให้ทันทีต้นปี 2567