รายละเอียดประกันรายได้ข้าว ตรวจประกันรายได้ข้าวได้ที่ไหน 

การประกันรายได้ข้าวถือเป็นเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเป็นในส่วนของการให้เงินเพื่อชดเชย มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 

 

รายละเอียดประกันรายได้ข้าวแต่ละสายพันธุ์

ประกันรายได้ข้าวคือการที่รัฐฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเรื่องการประกันรายได้ข้าวจะมาจากทางกรมการค้าภายใน กระทรวงเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้ดูแล ซึ่งมติที่ประชุมจะมาจากกรมการค้าภายในเอง ที่ต้องการให้ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือเรียกว่าเป็นการชดเชยราคาข้าวนั้นเอง ซึ่งเกาตรจะได้รับเงินขั้นต่ำเมื่อขายข้าว ทั้งนี้ ข้าวแต่ละสายพันธุ์จะให้เงินชดเชยเยียวยาได้ไม่เท่ากัน ดังนี้

  • พันธุ์ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยราคาตันละ 11,200.61 บาท
  • พันธุ์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยราคาตันละ 10,867.60 บาท
  • พันธุ์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยราคาตันละ 9,936.67 บาท
  • พันธุ์ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยราคาตันละ 8,154.29 บาท
  • พันธุ์ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยราคาตันละ 9,316.15 บาท

การประกันรายได้ข้าวในส่วนของการชดเชยให้เกษตรนี้จะช่วยให้เกษตรได้ทราบถึงราคาที่รัฐตั้งกำหนด และไม่ถูกเอาเปรียบจากคนกลางได้นั้นเอง 

 

ประกันรายได้ข้าว – ตรวจประกันรายได้ข้าวได้ที่ไหน

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ จะต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจะต้องรอให้มีการจ่ายเงินเยียวยา ช่องทางที่สามารถเช็คได้ว่ามีการโอนเงินเข้ามาแล้วจริงหรือไม่ จะต้องเช็คกับทางธนาคาร ธกส เท่านั้น ซึ่งจะมีเว็บไซด์ให้เข้าไปเช็คเงินที่ได้รับชดเชยจากประกันรายได้ข้าวได้ ทางเว็บไซด์ของ ธนาคาร ธกส chongkho.inbaac.com นี้ได้เลยทันที ซึ่งจะมีรายละเอียดบอกไว้ทั้งสิ้นว่าจำนวนเงินที่ได้จาก ประกันรายได้ข้าวคือเท่าไร และสถานะตรวจประกันรายได้ข้าวจะขึ้นเป็น “โอนจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว” หากได้ทำการโอนราคาประกันรายได้ข้าวแล้วนั้นเอง อย่างไรก็ตามการให้ราคาจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และจำนวนไร่ด้วยเช่นกัน หากเลยกำหนดการโอนจ่ายรอบงวดที่ 10 วันที่ 17 ธ.ค.64 แล้วไม่ได้เงินจะต้องแจ้งกับทางธนาคาร ธกสในสาขาใกล้บ้านได้เลยทันที

 

สรุปประกันรายได้ข้าวที่ผ่านมา – การจ่ายเงินชดเชยราคาข้าว 

ปัจจุบันได้มีการประชุมเรื่องการประกันรายได้ข้าวล่าสุดโดยที่เป็นการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้นเอง ซึ่งจากตัวเลขการชดเชยเงินของราคาประกันรายได้ข้าวนั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้มีการผลิตในปี 2567/65 ได้ทำการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวของงวดที่ 10 (ล่าสุดที่ผ่านมา) โดยได้มีการจ่ายเงินแล้วทั้งสิ้น 4.56 ล้านครัวเรือน ที่ได้มีการยื่นเรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 8.23 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้มีการจ่ายชดเชยแล้วทั้งหมด