เที่ยวด้วยกันเฟส 3 กลับมาแล้วอีกครั้งในเดือนกันยายน 2567/2024

กลับมาอีกครั้งกับโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดเปิดให้ลงทะเบียนแล้วเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและรวมทั้งฟื้นฟูในแง่ของผู้ประกอบการและประชาชนนักท่องเที่ยวได้ในทั้ง 2 ฝ่าย และนอกจากนี้แล้วโครงการเราเที่ยวด้วยกันนี้ยังเป็นการช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ได้แก่ ธุรกิจประเภทรถเช่า ธุรกิจประเภทสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรมหรือที่พัก เป็นต้น ทั้งนี้หากท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครหรือเคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน ก็สามารถเช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกันได้เพื่อขอเข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 นี้

แล้วเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีรายละเอียดเหมือนกันกับเฟสอื่นๆ ที่เคยมีมาไหม?

ในความเป็นจริงแล้วเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ยังคงมีรายละเอียดเหมือนกับโครงการในเฟสอื่น ๆ ที่ได้มีการให้บริการในก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากการระบาดอย่างหนักของโควิด19 จึงทำให้ประชาชนไม่สามารถออกมาใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นได้ จึงทำให้การลงทะเบียนรับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้กลับมาอีกครั้ง ซึ่งสำหรับท่านใดที่ได้เคยลงทะเบียนไว้แล้วในก่อนหน้านี้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนอีก เพราะทางระบบยังใช้ข้อมูลเดิมจากการลงทะเบียนไว้แล้วในครั้งก่อนพร้อมทั้งยังสามารถใช้สิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่ได้อีกด้วย สำหรับวิธีลงทะเบียนนั้น สามารถดำเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยสมรถเลือกได้ว่าจะลงทะเบียนในส่วนของประชาชนทั่วไป หรือลงทะเบียนในนามของผู้ประกอบการเป็นหลัก

โครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ที่มารอบใหม่ดีอย่างไร?

ณ ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าใกล้ช่วงเปิดประเทศอย่างเต็มตัว ทำให้การออกมาตรการเยียวยาเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จึงเปรียบเสมือนเป็นการรองรับภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่กำลังจะเปิดตัวเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเข้ามาพักหรือท่องเที่ยวจากการเว้นว่างมาเป็นเวลานาน การนำโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 3 กลับมาให้บริการในรอบใหม่จึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งในส่วนของเจ้าของกิจการประเภทการท่องเที่ยวและในส่วนของประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไปอีกด้วย ทั้งนี้ใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันเฟส 3 ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ การจองที่พักในราคาที่ถูกลง แต่ในแง่ของผู้ประกอบการกลับยังคงได้รับค่าบริการตามเดิมภายใต้เงื่อนไขตามที่โครงการเราเที่ยวด้วยกันกำหนด 

นอกจากนี้แล้วการนำโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 3 กลับมาให้บริการใหม่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมแก่ภาคครัวเรือนที่อยู่โดยรอบ เนื่องจากว่าประชาชนที่อยู่ใกล้กับแหล่งหรือสถานที่ท่องเที่ยวยังสามารถกลับมาหาเลี้ยงชีพและทำกำไรได้เต็มกอบเต็มกำอีกครั้ง