อัพเดทเช็คสิทธิ์ก่อนรู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ได้อะไรบ้าง 

จบกันไปแล้วสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสำหรับใครที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ก็ต้องอัพเดทเช็คสิทธิ์ก่อนรู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ได้อะไรบ้าง โดยสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้ 

ตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดยังคงได้รับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิม คือ เริ่มตั้งแต่มกราคมจนถึงกุมภาพันธ์ ดังนั้น สำหรับคนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คงอยากรู้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ได้อะไรบ้าง? บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคมได้กี่บาท? วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เท่าไหร่? และจะตรวจเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน? ก่อนจะรู้เกี่ยวกับคำถามนี้เรามาตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ได้อะไรบ้าง และช่องทางเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ช่องทางตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ได้อะไรบ้าง

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 สามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ได้อะไรบ้างได้ 3 ช่องทาง โดยเริ่มตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ได้อะไรบ้างได้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2566 โดยสามารถเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

  1. ผู้ลงทะเบียนสามารถเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th เพื่อเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 
  2. ผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ได้ สามารถเข้าไปเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคมได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 
  3. เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคมโดยโทรเข้าไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ได้อะไรบ้าง

อย่างที่กล่าวไปตอนต้นของบทความ สำหรับคนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คงอยากรู้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ได้อะไรบ้าง? บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคมได้กี่บาท? วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เท่าไหร่? และจะตรวจเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน? 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ได้อะไรบ้าง? สำหรับเดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้สิทธิได้เหมือนเดิม โดยมีวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับซื้อสินค้าต่อเดือน 300 บาท ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าเดินทาง โดยเงินส่วนนี้ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ และถ้าใครอยากรู้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ได้อะไรบ้าง ก็คงต้องติดตามอัพเดท และเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป ซึ่งจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 เป็นต้นไป