โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 7000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: จนถึง 84เดือน

อายุผู้กู้: 20-70 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 6-28%

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส เพื่อช่วยเหลือภัยโควิด 19

ในปัจจุบันใคร ๆ ต่างก็ทราบกันดีว่า ด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบแบบลูกโซ่เป็นวงกว้างจากการขาดรายได้ ที่ล้วนมาจากภาคธุรกิจ ซึ่งภาคธุรกิจเองก็ได้รับผลกระทบจากการขาดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย เมื่อภาคธุรกิจได้รับผลกระทบทำให้ปริมาณความต้องการทางผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกดการลดลงตามลำดับ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลทางตรงต่อรายได้เกษตรกรที่ยังคงมีความต้องการอยู่ ดังนั้นหากกล่าวถึงสินเชื่อฉุกเฉินที่เหมาะสำหรับเกษตรกรนั้น คงเป็นธนาคารอะไรไปไม่ได้นอกจากธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ล่าสุดที่ผ่านมาทางธนาคาร ธกส ได้เปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยโควิด 19 และเป็นสินเชื่อ ธกส 2567 ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส มีวงเงินสูงถึง 10000 บาทต่อราย และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตราน้อยละ 0.1 ต่อเดือน โดยมีระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน สำหรับผู้ใดที่ต้องการลงทะเบียน ธกส 10000 หรือต้องการขอรับสิทธิ์บริการจากโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ลงทะเบียนได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. สมัครใช้บริการผ่านการเพิ่มเพื่อนทางไลน์โดยพิมพ์ “@baacfamily”
  2. เลือกเมนูหัวข้อ “COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธกส”

เมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้กรอกข้อมูลดังนี้

  1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเอง
  2. บัตรทึกข้อมูลส่วนตัว
  3. ระบุข้อมูลอาชีพในปัจจุบัน
  4. บันทึกข้อมูลในการขอสินเชื่อและชำระ
  5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน
  6. รอการนัดหมายจากธนาคารหรือการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่

เพียงเท่านี้ การขอรับสิทธิ์จากโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 50000 หรือเรียกว่า “สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 50000 เป็นสินเชื่ออีกเภทที่หลายคนมักเข้าใจผิดว่าสินเชื่อดังกล่าวคือสินเชื่อ ธกส 2567 โควิด และยังมีบางส่วนเข้าใจผิดอีกว่าสินเชื่อดังกล่าว ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพเป็นสินเชื่อสำหรับเกษตรกร หรือทายาทเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกตต่ำอันเนื่องมากจากภัยของโรคระบาดโควิด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถนำเงินดังกล่าวมาสร้างอาชีพเสริมได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางการเกษตร เย็บปักถักร้อย ซ่อมรถ หรืออาชีพอื่นๆที่ก่อนให้เกิดเป็นรายได้สำหรับเลี้ยงชีพ โดยวงเงินของสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 50000 บาท และมีระยะเวลาในการกู้เงิน 12 เดือน และ 18 เดือนในกรณีพิเศษ เป็นต้น

ความเข้าใจผิดของโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส และ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

เนื่องจากสินเชื่อทั้งสองประเภท เป็นสินเชื่อที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบกับสินเชื่อทั้งสองประเภทได้ถูกปล่อยออกมาในเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้คนมักเกิดความเข้าใจผิดว่า สินเชื่อทั้งสองประเภทคือสินเชื่อประเภทเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สินเชื่อทั้งสองประเภทที่กล่าวมานี้มีวัตถุประสงค์ต่างกันคือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและยังชีพต่อผู้ที่ประสบปัญหาและเป็นสินเชื่อเพื่อใช้อเนกประสงค์ ซึ่งแตกต่างจาก สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ที่เป็นสินเชื่อเพื่อนำมาเงินมาลงทุนในการสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ในช่วงโควิดนี้ 

สินเชื่อที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงสินเชื่อแค่บางส่วนที่ ธกส ให้บริการและหากผู้ขอสินเชื่อท่านใดมีคำถามว่าสินเชื่อ ธกส 2567 มีอะไรบ้างและต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่อัพเดทได้อีกครั้งผ่านเว็บไซต์ทางการของทางธนาคาร ดังนั้นเพื่อให้พลาดสิทธิ์ต่าง ๆ อย่าลืมเข้าเว็บไซต์ ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับอีกครั้ง

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

ลงทะเบียน ธกส 10000

เงินเดือนหรือรายได้: ต้องเป็นลูกค้ากับ ธกส.

ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 30 เดือน

อายุผู้กู้: 20-70 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 0.1% (ต่อเดือน)

สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2567

เงินเดือนหรือรายได้: ต้องมีรายได้แน่นอน

ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 60 เดือน

อายุผู้กู้: 20-65 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 0.75% (ต่อเดือน)

ยืมเงินผ่านแอพกรุงไทย

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 12,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: 12-36 เดือน

อายุผู้กู้: ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 20-25%