ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง

ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับธุรกิจ

เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ในทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่าน, การเขียน, การพูด และการฟัง

ระดับ: ภาษาอังกฤษระดับกลางตอนบน

จำนวนบทเรียน: เป็นบทความทั้งหมด 72 บทเรียน

จำนวนบทเรียนต่อ 1 บทเรียน: 100 นาที (แบ่งออกเป็นอ่านบทความ, ตีความ, วิเคราะห์ และสรุป 50 นาที และอีก 50 นาทีเกี่ยวกับการสนทนาเกี่ยวกับบทความนั้นๆ)

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

บทเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับธุรกิจเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นการใช้ภาษาขั้นสูง รวมถึงทักษะการสื่อสารที่คล่องแคล่วและเป็นมืออาชีพ

รายละเอียดคอร์สสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับสูง

  • บทความในแต่ละบทเรียนจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉลี่ยอยู่ที่ 200 – 400 คำ
  • บทเรียนจะเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ โดยจะเริ่มต้นด้วยคำถามและการสนทนาแบบเป็นกันเอง ต่อด้วยคำถามที่มีคาดการณ์ล่างหน้า เพื่อเพิ่มน่าความสนใจไปสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
  • บทความในบทเรียนจะถูกใช้ได้ใน 2 รูปแบบ ในรูปแบบการอ่าน หรือการฟัง
    ซึ่งจะฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการจับใจความสำคัญของเนื้อหา
  • ในทุกๆบทเรียนจะมีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยแกรมม่า, กริยาวลีหรือสำนวนต่าง เพื่อที่นักเรียนจะสามารถนำคำเหล่านี้ไปใช้ในการสนทนาในหัวข้อนั้นๆ

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เมื่อจบคอร์สนี้แล้วคุณจะสามารถ:

  • เข้าใจบทความภาษาอังกฤษที่ถูกเขียนจากเจ้าของภาษาอย่างถูกต้องแม่นยำ
  • เข้าใจคำศัพท์ขั้นสูง, คำเฉพาะกลุ่ม และภาษาพูด
  • เลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมในบริบทที่ต่างกัน
  • สามารถนำเสนอแนะ, แสดงความเห็น หรือข้อโต้แย้งได้ในการอภิปรายต่างๆ

เลือกระดับ (Level) อื่นๆ ที่คุณสนใจอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

English Gateway Book at Language Express
English Departure Book at Language Express
English Interchange Book at Language Express
English Arrival Book at Language Express

พร้อมที่จะทดลองหลักสูตร ของเราหรือยัง!

สัมผัสคลาสเรียนสดกับอาจารย์เจ้าของภาษา บรรยากาศเป็นกันเอง