สินเชื่อห่วงใย

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: 24 เดือน

อายุผู้กู้: 21-70 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 0.35% ต่อเดือน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสินเชื่อห่วงใย คุณสมบัติผู้กู้ตลอดจนถึงระยะเวลาโครงการ

 

ด้วยการที่ประชาชนจำนวนมากประสบกับสถานการณ์ยากลำบากจากโรคระบาดโควิด-19 สินเชื่อห่วงใยเลยเกิดขึ้นมาโดยธนาคารออมสินที่เล็งเห็นความยากลำบากเหล่านั้นและต้องการช่วยเหลือประชาชน ทางออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดซึ่งก็คือสินเชื่อตัวนี้ออกมาซึ่งบางคนก็อาจจะรู้จักในชื่อของสินเชื่อห่วงใยออมสิน โดยไม่ว่าจะเป็นผู้มีงานประจำทำหรืออาชีพอิสระ ก็สามารถขอสินเชื่อห่วงใยตัวนี้ได้ แต่การจะทำเรื่องสมัครสินเชื่อห่วงใยก็จะทำได้ผ่านทางออนไลน์เท่านั้น บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการขอสินเชื่อห่วงใยที่ผู้อ่านควรทราบก่อนจะทำการสมัคร เพราะหากคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ทางสินเชื่อห่วงใยกันกำหนดไว้ก็อาจจะไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการตั้งแต่แรกซึ่งจะทำให้พ้นจากการเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ และอีกอย่างที่ควรพิจารณาก่อนจะทำการขอสินเชื่อห่วงใยก็คือ เราในฐานะของผู้ขอสินเชื่อถือว่าเดือดร้อนจริงหรือไม่ มีความจำเป็นแค่ไหนถึงต้องทำเรื่องเพื่อขอสินเชื่อห่วงใย เพราะ ณ ปัจจุบันมีคนมากมายที่ประสบปัญหาตกงานขาดรายได้มาจุนเจือชีวิตและครอบครัว และสินเชื่อห่วงใยเป็นหนึ่งในสินเชื่อที่จะช่วยคนเหล่านั้นได้ หากท่านคิดว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้เดือดร้อน ก็ต้องเตรียมหลักฐานเพื่อขอสินเชื่อห่วงใยให้ครบถ้วน

 

สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อขอสินเชื่อห่วงใย

 

อย่างที่ระบุไว้เบื้องต้น สินเชื่อห่วงใยวิธีกู้เงินออมสินจะต้องทำเรื่องของผ่านแอป mymo โดยคุณผู้ขอกู้จะต้องใช้แอปตัวนี้มาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน และมีอายุอยู่ระหว่าง 20 ถึง 70 ปี นอกจากนั้นจะขอสินเชื่อห่วงใยก็ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพเฉพาะรวมถึงไม่เป็นผู้ว่างาน นอกจากนั้นในคุณสมบัติผู้กู้ ยังรวมถึงต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน เกษตรกร หรือเป็นผู้มีรายได้จากรัฐวิสาหกิจหรือภาครัฐ ทั้งเป็นลูกจ้างพนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือภาครัฐอื่นๆ ก็ขอสินเชื่อห่วงใยไม่ได้ และจะต้องไม่มีปัญหาทางการเงินหรือผิดชำระหนี้ใดๆ มาก่อน โดยทำเรื่องจาก mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ก็ขอได้ หากคุณมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน มีเบอร์โทรศัพท์ของตัวเอง และมีอีเมล์เพื่อให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับตัวผู้กู้สินเชื่อห่วงใยให้ทางธนาคาร โดยสำหรับขั้นตอนการกู้ ผู้กู้จะต้องลงทะเบียนจองสิทธิการขอสินเชื่อห่วงใยผ่านทางแอป mymo เสียก่อน จากนั้นก็ทำการตรวจสอบผลการลงทะเบียนที่ได้ทำไป ซึ่งจะมีการระบุวันเวลาที่ชัดเจนในการทำเรื่องขอสินเชื่อห่วงใย ผู้ขอกู้จะต้องทำเรื่องตามวันและเวลาที่ทางธนาคารกำหนดสำหรับสินเชื่อห่วงใย 

 

วิธีกู้เงินออมสินกับสินเชื่อห่วงใย ใช้เอกสารอะไรบ้าง

แค่มีเพียงบัตรประจำตัวประชาชน ก็เพียงพอต่อการขอสินเชื่อห่วงใยได้ โดยบัตรประชาชนของคุณจะต้องยังไม่หมดอายุ และยังเห็นข้อมูลในบัตรชัดเจนไม่มีส่วนไหนพร่าเลือนเห็นไม่ชัด ล่าสุดสำหรับหลักประกันในการกู้เงินก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะธนาคารออมสินไม่ได้ระบุ รวมถึงค่าธรรมเนียมก็ไม่ต้องเสีย ส่วนระยะเวลาโครงการนี้ก็ดำเนินไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567 หรือจนกว่าจะครบวงเงินของโครงการ โดยผู้ขอกู้สามารถขอได้วงเงิน 10000 บาทไม่เกินไปกว่านั้น ส่วนสำหรับดอกเบี้ยออมสินก็เป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนด และในส่วนของขั้นตอนการกู้ก็สามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุไว้ในแอป mymo เมื่อทำการกู้แบบออนไลน์ ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆ ที่เชื่อว่าผู้อยากจะขอกู้สินเชื่อห่วงใยจำเป็นจะต้องรู้เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่า ตัวเองมีคุณสมบัติผู้กู้หรือเปล่า  ซึ่งจะเห็นได้ว่าสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ตัวนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไร หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อห่วงใยก็โทรสอบถามที่สายด่วนของธนาคารออมสิน เบอร์ 1143 ซึ่งเป็นสายด่วนของบริการ mymo และใช้สอบถามเกี่ยวกับสินเชื่อห่วงใยได้

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

เป๋าตังค์

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 6000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: จนถึง 12เดือน

อายุผู้กู้: 18-50 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 30-36%

สินเชื่อจำนำทะเบียนอนุมัติง่าย

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่กำหนด

mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุด

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่เกิน 30,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 24 เดือน

อายุผู้กู้: 20-70 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 0.1% (ต่อเดือน)