คอร์สเรียนภาษาจีน

ที่ แลงเกวจ เอ็กซ์เพรส จะช่วยคุณพัฒนาทักษะภาษาจีนของคุณ ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านคลาสสอนสด กลุ่มเล็ก ในบรรยากาศนานาชาติ กับอาจารย์เจ้าของภาษามากประสบการณ์ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบตามหลักสูตรมาตรฐาน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะภาษาจีนมาตรฐานสากล ซึ่งมีจุดประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาจีนเป็นอีกภาษาที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก หลายธุรกิจ นักลงทุน ให้ความสำคัญที่สุดในยุคนี้

รู้ภาษาจีนเท่ากับรู้จักคนเพิ่มขึ้น กว่า 1400 ล้านคน (ทั่วโลก)

สำหรับผู้ที่สนใจทดลองเรียนคลาสภาษาจีนฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ จองเลยก่อนเต็ม!

English Levels at Language Express

Check in

Beginner

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนหรือผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนมาเป็นเวลานาน เราจะสอนคำศัพท์และประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Gateway

Elementary

เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนที่สามารถสนทนาถาม ตอบภาษาจีนระดับเบื้องต้นได้ ในระดับนี้คุณจะได้เรียนหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาจีนกลางที่สามารถนำใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Departure

Pre-Intermediate

เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนที่สามารถสื่อสาร และบอกความต้องการของตัวเองภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้ และต้องการเพิ่มความมั่นใจ และเสริมโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง

Interchange

Intermediate

เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนที่สามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองได้เป็นอย่างดี ในระดับนี้คุณจะสามารถบรรยายสิ่งที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างละเอียด เช่น การทำงาน การศึกษาวัฒนธรรม และความบันเทิง

Arrival

Upper Intermediate

เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันได้ดีแต่ยังมีผิดบ้าง ในระดับนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นเรื่องเฉพาะมากขึ้นที่ใช้ในการสนทนากับเจ้าของภาษา รวมถึงจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ในการอ่านข่าวภาษาจีนสั้นๆ
0
+
Bookable Lessons Per Week
0
Lessons Per Level
0
Average Class Size
0
+
Currently Enrolled Students