ที่ แลงเกวจ เอ็กซ์เพรส จะช่วยคุณพัฒนาทักษะภาษาจีนของคุณ ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านคลาสสอนสด กลุ่มเล็ก ในบรรยากาศนานาชาติ กับอาจารย์เจ้าของภาษามากประสบการณ์ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบตามหลักสูตรมาตรฐาน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะภาษาจีนมาตรฐานสากล ซึ่งมีจุดประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

เพื่อความสำเร็จที่รออยู่ กับโรงเรียนภาษาที่บรรยากาศเป็นกันเองที่สุดในกลางเมืองกรุงเทพฯ

ลงทะเบียนกับเราตอนนี้ โทร: 02-1500-599

English Levels at Language Express

Check in

Chinese Beginner

Suitable for: For learners who cannot or speak a little bit of Chinese. Hence, we’ll teach you basic words in life, simple conversation and how to express your needs in this level. Also experiencing the student-centered learn Chinese language environment.

Gateway

Chinese Beginner L2

Suitable for: For Chinese learners who can conduct basic conversations and ask simple questions. In this level, you’ll learn Chinese language’s basic grammar and phrases that you can improve in your conversation.

Departure

Chinese Elementary

Suitable for: For Chinese learners who can already communicate confidently about familiar topics related to their interests and can take part in an exchange. In this level, we will teach you specific grammar and vocabulary related to your interest to learn Chinese language effectively.

Interchange

Chinese Pre-Intermediate B1

Suitable for: For those learn Chinese language who can communicate confidently on both routine and non-routine matters, which are relevant to their interest. Furthermore, after this level, you’ll be able to discuss your daily life including work, education, culture, and entertainment in Chinese.

Arrival

Chinese Intermediate B2

Suitable for: For those who learn Chinese language and can understand the native content and effectively communicate about it, albeit sometimes not correctly. In A1 you’ll learn to discuss specialized topics and issues with native speakers, and relevant vocabulary to read short Chinese news.
0
+
Bookable Lessons Per Week
0
Lessons Per Level
0
Average Class Size
0
+
Currently Enrolled Students