สินเชื่อส่วนบุคคล citi

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 15000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: จนถึง 48เดือน

อายุผู้กู้: 20-55 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 15-28%

สินเชื่อบุคคลซิตี้แบงค์ ช่วยให้การเงินมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น 2567

หลายคนคงจะสนใจที่จะขอสินเชื่อส่วนบุคคล citi เพื่อนำเงินก้อนที่ได้ทำการกู้ยืมเงินมาเพื่อไปใช้จ่ายอาจจะนำมาปิดยอดบัตรเครดิตหรือใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ บางท่านมีการไปตั้งกระทู้เกี่ยวกับการสมัครขอสินเชื่อบุคคลซิตี้แบงค์ว่า การอนุมัติใช้ระยะเวลานานหรือไม่และผ่านยากไหม โดยจะมีชาวพันทิปเข้ามาตอบอย่างมากมาย บางคนก็ว่าช้าบ้าง เร็วบ้างซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งนี้การสมัครสินเชื่อของธนาคารซิตี้มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ยังไง เราจะทำการอธิบายให้คุณฟังกัน

สินเชื่อบุคคล citi Bank มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง

การขอสินเชื่อส่วนบุคคล citiเป็นการขอเพื่อใช้ในการใช้จ่ายอเนกประสงค์ ไม่ว่าคุณจะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในยามฉุกเฉิน บางคนอาจจะต้องการเงินก้อนไว้เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออาจจะเอาไว้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคุณโดย สินเชื่อซิตี้แบงค์จะ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคล citi จะให้วงเงินในการกู้สูงสุดถึง 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือนในกรณีที่ผู้มีรายได้ประจำไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือน แต่หากผู้ที่มีรายได้ประจำมากกว่า 30000 บาทต่อเดือน ธนาคารจะ ให้วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 7.99 จนไปถึงร้อยละ 25 ต่อปีโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ส่วนสินเชื่อซิตี้แอดวานซ์จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันโดยจะให้สิทธิพิเศษขอวงเงินถึง 5 เท่าของรายได้ของผู้สมัครซึ่งไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 18 ต่อปีจนไปถึงร้อยละ 28 ต่อปี มีระยะเวลาในการชำระเงินตั้งแต่ 24 เดือนจนไปถึง 60 เดือนซึ่งในส่วนนี้ผู้กู้จะต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในทุกๆเดือนอย่างเท่ากัน

ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล citibank

สำหรับค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล citi ก็จะมีค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตซึ่งจะไม่เกิน 12 บาท หากคุณผิดนัดชำระหนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้โดยจะคิดเป็นรอบบิลละ 100 บาทและจะมีดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย ฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะผิดนัดชำระหนี้จะเป็นการดีที่สุด 

เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคล citibank

ในส่วนของพนักงานประจำที่จะขอสินเชื่อส่วนบุคคล citi จะมีเอกสารหลักๆดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
  • สำเนาสลิปเงินเดือนสำหรับเดือนล่าสุดหรืออาจจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีเงินเดือนเข้า-ออกย้อนหลัง 3 เดือน
  • สมุดหน้าแรกของบัญชีเพื่อจะใช้โอนเงิน

การขอสินเชื่อส่วนบุคคล citiจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนด เมื่อระบบได้ทำการอนุมัติเงินกู้แล้ว ธนาคารจะทำการนัดเซ็นสัญญากับผู้สมัครโดยทันที

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

กู้เงินแสน

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่กำหนด

สินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: 21-62 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 33%

ฟินนิกซ์ไม่มีบัญชีไทยพาณิชย์

เงินเดือนหรือรายได้: 8,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน: 12 เดือน

อายุผู้กู้: 20-60 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 33% ต่อปี