หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและทักษะเฉพาะทาง

ภาษาอังกฤษสำหรับประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

ซีทีเอ็กซ์ (CTX - Corporate Training Express)

ให้บริการจัดหลักสูตรอบรมภาษา อังกฤษ ไทย จีน และบริการอบรมด้านทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเรา จะช่วยให้คุณพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CTX สามารถออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่สมบูรณ์สำหรับคุณได้อย่างไร

การใช้ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการอบรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เราทำงานคู่กับลูกค้าของเราเพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมที่สมบูรณ์ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Consultancy

Design

Trainer Placement

Program Development

Delivery

Reporting

Quality Control

Longevity