ED-visa-1200x400

Thai Language ED Visa Procedures

Dear Valued Customer,
We would like to inform you in more detail about the ED-visa process regarding immigration regulations, MoE regulations and our system in order to reduce possible misunderstandings.

Education Visa Services

บริการ Education Visa สำหรับชาวต่างชาติ

ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการพักอยู่ในประเทศไทย คุณสามารถสมัครเรียนคอร์สภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กับ Language Express คุณจะได้รับวีซ่านักเรียนเป็นเวลา 8 เดือน หรือ 14 เดือน

The visa process is made up of 5 steps:

Please note: The Student must have attended at least 80% of classes according to the Language Express booking system.
The responsibility for the ED Visa falls on the shoulder of the student and not on Language Express.

ถาม-ตอบ ปัญหาวีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียนหรือที่รู้จักกันในนาม Education Visa คือวีซ่าอีกประเภทหนึ่งที่สามารถอนุญาตให้ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายเป็นระยะเวลาขั้นต่ำสี่เดือนถึงหกเดือนเพื่อทำการศึกษา ข้อดีของการถือวีซ่าประเภทนี้ก็คือ นักเรียนต่างชาติสามารถลดปัญหาเรื่องการเดินทางเข้าและออกนอกประเทศบ่อยๆเพราะต้องไปขอวีซ่าใหม่ในการเข้ามาอยู่ประเทศไทย และยังได้เรียนภาษาไปพร้อมๆกันอีกด้วย

 • บุคคลทุกสัญชาติสามารถสมัครขอรับวีซ่านักเรียนนี้ได้ (ยกเว้นบางประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) กำหนด) เราแนะนำให้บุคคลที่มาจากประเทศเหล่านั้นติดต่อกัยสถานฑูต หรือกงศุลประเทศไทยในประเทศคุณว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารใดบ้าง เพื่อขออนุมัติวีซ่า
 • ผู้สมัครต้องมีอายุขั้นต่ำ 16 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนกับทางสถาบัน ในคอร์สภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลา

 

Capture-1

หมายเหตุ : ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับขึ้นอยู่กับระเบียบการขอ ED visa ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 • ผู้สมัครจำเป็นที่จะต้องเข้าเรียนตามตารางของโรงเรียน 4 วัน ต่อ สัปดาห์ และ 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนจะมีการตรวจสอบและควบคุมจากระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

หมายเหตุ:

 

 • เงื่อนไข และ รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) ในแต่ละจังหวัด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติการต่อวีซ่าทุกประเภท รวมถึงการต่ออายุวีซ่า จะขึ้นอยู่กับด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • คุณสมบัติครบตามนี้สถาบันจึงจะสามารบริการสมัครเพื่อขอวีซ่านักเรียนให้ได้
 • การจัดเตรียม การยืนเอกสารการสมัคร วีซ่านักเรียนและการขยายระยะเวลาวีซ่าเป็นเพียงบริการพิเศษที่สถาบันของเราจัดขึ้นเพื่อความสะดวกของนักเรียนเท่านั้น

 

1. นักเรียนต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 

 • ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัครเรียนเต็มจำนวน
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุขั้นต่ำ 1 ปี

 

หมายเหตุ:
อายุวีซ่าในเมืองไทยต้องเหลืออย่างน้อย 5 สัปดาห์ กรณีมี ED visa จากสถาบันเก่า จะต้องมีใบยืนยันการลาออกจากสถาบันเดิมแนบมาด้วย

 

 • รูปถ่ายจำนวน 12 รูป ขนาดรูปถ่าย 3×4 ซม. แต่งกายเรียบร้อย (มีบริการถ่ายรูปข้างสถาบัน)
 • แบบฟอร์มการสมัคร :

 

– ใบสอบประวัติผู้ขอเข้าเรียน 6 ใบ
– ใบแจ้งจุดประสงค์การเรียน 4 ใบ

 

 • สำเนาเอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัคร สำหรับประเทศที่ถูกยกเว้น ระบุโดยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE)
 • เฉพาะการสมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ต้องเตรียมวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6

 

2. สมัครเรียนในคอร์สภาษาไทยหรืออังกฤษแบบเต็มเวลาตามเงื่อนไขข้างต้น

สถาบันเของเรามีทีมงาน Customer Service และ Education Consultants ที่ได้ช่วยเหลือนักเรียนในการสมัครวีซ่ามานานกว่า 5 ปี เราพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการถือวีซ่าของนักเรียนต่างชาติ คุณจะได้ไม่ต้องกังวลและหงุดหงิดกับเอกสารต่างๆที่ต้องเตรียม รวมไปถึงคอยดูแลช่วยเหลือระหว่างที่เรียนกับเรา

การสมัครขอวีซ่านักเรียนโดยปกติใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ หลังจากที่ทางสถาบันได้ยื่นเอกสารการสมัครของคุณไปที่กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นกรณีที่นักเรียนถือ วีซ่านักท่องเที่ยว จำเป็นต้องออกนอกประเทศ เพื่อยื่นเรื่องขอวีซ่าจากสถานฑูตไทยในประเทศที่คุณพำนักอยู่ และ สมัครกลับเข้ามาในประเทศไทยใหม่ ทั้งนี้ทางสถาบันของเราไม่สามารถการันตีผลอนุมัติการสมัครวีซ่า รวมถึงระยะเวลาที่จะได้รับวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากขึ้นอยู่กับกฎกระทรวงศึกษาธิการ และ การอนุมัติจากด่านตรวจคนเข้าเมือง

เพื่อความสะดวก นักเรียนสามารถทำการสมัครขอวีซ่ากับเราได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทย เพียงกรอกแบบฟอร์ม แล้วทางเราจะทำการติดต่อกลับไป เพื่อแนะนำวิธีการสมัครจากต่างประเทศ