สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 8000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: จนถึง 84เดือน

อายุผู้กู้: 20-70 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 4-28%

วิธีการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 10000 บาทปี2567/2024

ในปี 2567 ทั่วโลกได้เกิดเชื้อไวรัสโควิด-19แพร่ระบาดทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง ไม่มีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยทำให้ภาวะการจ้างงานต้องลดลงจนถึงขั้นปิดบริษัท พนักงานถูกลอยแพเป็นจำนวนมาก ทำให้แต่ละครอบครัวต้องจำกัดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็น และใช้จ่ายกันอย่างประหยัด แต่เมื่อเกิดผลกระทบในหลายเดือนทำให้เงินที่มีลดลง จนทำให้ต้องไปกู้เงินเพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้จ่ายภายในครอบครัว บางคนก็เลือกที่จะขายทรัพย์สินเพื่อเอามาใช้จ่ายโดยทรัพย์สินที่เอาไปขายส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ ซึ่งถ้าขายไม่ได้สามารถเอาไปจำนองไว้กับบริษัทที่ต้องการรถยนต์ได้ โดยบริษัทก็มีหลากหลายบริษัท ที่เป็นสินเชื่อรถแลกเงินสด ส่วนคนที่ไปกู้ยืมเงินมาบางครั้งอาจจะจ่ายเงินไม่ทันจนทำให้ต้องไปยืมหนี้นอกระบบมาเพื่อปิดหนี้ตัวก่อน การทำแบบนี้จะทำให้เพิ่มนี่ขึ้นมาจนคุณไม่สามารถที่จะบริหารชำระเงินเป็นไปตามแบบแผนส่งผลให้หนี้สินพัวพันมากมาย จนคุณไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งทางธนาคารออมสินได้เล็งเห็นปัญหาจึงมีสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน10000บาทออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด-19 โดยทางธนาคารจะมีสินเชื่อ 2 แบบให้ประชาชนได้กู้ยืมกัน 1.สินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระโดยสามารถกู้ได้สูงสุดถึง 10,000 บาท 2.สินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพประจําโดยสามารถกู้ได้สูงสุด 50,000 บาท แต่ที่เราจะพูดถึงก็คือสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน10000บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติในการกู้สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน10000บาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 10000 บาท จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปแต่เมื่อผู้กู้ได้รวมกับระยะเวลาในการกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปีจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้น เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า, แม่ค้า, ลูกจ้าง, คนขับรถแท็กซี่, มัคคุเทศก์, พนักงานทัวร์ยกเว้นผู้ที่ทำงานภาคการเกษตรไม่สามารถกู้ได้ โดยจะต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน มีที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนและสามารถติดต่อได้และที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 จึงจะกู้สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน10000บาทได้

รายละเอียดในการขอสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 10,000 บาท

โดยจะมีวงเงินในการขอสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน10000บาท มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.10 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้กู้ยืมไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกันทางธนาคารออมสินจะปลอดหนี้ให้ 6 เดือนแรกโดยที่คุณไม่ต้องชำระเงินคืนภายใน 6 เดือนและในเดือนที่ 7 ทางธนาคารออมสินจะทำการหักเงินจากบัญชีออมสินของคุณจนครบสัญญา

การลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน10,000 บาท

วิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน10000บาทสามารถทำการสมัครลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินเพียงแค่คุณลงทะเบียนคนก็จะสามารถได้รับเงินจากการขอสินเชื่อเงินฉุกเฉินแล้ว

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

เงินติดล้อ มอไซค์

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: 36 เดือน

อายุผู้กู้: 21-65 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 24% ต่อปี

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บัตรคนจน 2567

เงินเดือนหรือรายได้: มีรายได้ประจำ

ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 36 เดือน

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: สูงสุด 12%

สินเชื่อทรูมันนี่

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 8000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: จนถึง 12เดือน

อายุผู้กู้: 18-50 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 30-36%