สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 10000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: จนถึง 60เดือน

อายุผู้กู้: 20-60 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 15-28%

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงไทยเป้าหมายของคนต้องการเงิน 2567

การขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อต้องการใช้จ่ายภายในครัวเรือนซึ่งการสมัครสินเชื่อบุคคลหรือขอกู้เงินกรุงไทยผู้ที่ต้องการขอส่วนใหญ่ต้องการวงเงินที่สูง และมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ที่ขอสินเชื่อส่วนบุคคล โดยสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทยได้ออกสินเชื่อมาเพื่อตอบสนองความต้องการทำให้ผู้คนต่างต้องการขอสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะมีสินเชื่อบ้านกรุงไทย, สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย, สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด เป็นต้นและการขอสินเชื่อกับธนาคารมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการกู้เงินนอกระบบ แต่การขอสินเชื่ออาจจะมีขั้นตอนหรือเอกสารที่เยอะหน่อย แต่ก็ปลอดภัยมากกว่าที่ไปยืมเงินกับใครที่ไม่รู้จักเพราะการเงินกู้ด่วนนอกระบบจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันแล้ว ดอกเบี้ยก็มหาโหดเช่นกัน ดังนั้นการเราจะมาอธิบายการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงไทยว่าน่าสนใจยังไงมาดูกันเลย

1.สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีระยะเวลาในการกำหนด ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีทำงานประจำทางด้านเอกชน มีเงินเดือนเข้า-ออกบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยสามารถขอวงเงินได้สูงถึง 1,000,000 บาทหรือ 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MRR+7% ต่อปี มีระยะในการชำระหนี้ 5 ปีถือว่ามีเวลาในการผ่อนชำระหนี้ที่นานอยู่ การจ่ายสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทยนั้นจะทำการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนของคุณ

2.สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

เป็นสินเชื่อวงเงินกู้หมุนเวียนโดยทางธนาคารจะให้วงเงินที่กำหนดไว้ซึ่งผู้กู้สามารถชำระเงินคืนทั้งก้อนหรือจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆเท่ากัน สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทยเหมาะสำหรับพนักงานเอกชนที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย สามารถขอวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาทหรือประมาณ 5 เท่าของรายได้เฉลี่ย ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR+9% ต่อปี สินเชื่อประเภทนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันทำให้มีผู้สนใจขอสินเชื่อเป็นจำนวนมาก เพราะหากมีเหตุฉุกเฉินสามารถนำเงินมาใช้ได้อย่างทันทีซึ่งสินเชื่อตัวนี้จะช่วยให้คุณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องไปยืมเงินของคนอื่นเพียงแค่คุณสมัครสินเชื่อตัวนี้ไว้เพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นการมีเงินสำรองไว้ใช้ถือว่าเป็นความอุ่นใจอย่างหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงไทย

จะต้องเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเท่านั้นจึงจะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ มีเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยเพราะทางธนาคารจะทำการหักเงินผ่านบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติซึ่งจะหักเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน ต้องทำงานมากกว่า 1 ปี มีอายุไม่เกิน 60 ปีและจะต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไปจึงขอสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงไทย

  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือรับรองรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน เป็นต้น

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงไทย

การขอสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทยจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละตัวที่แตกต่างกันก่อนจะทำการเซ็นสัญญาผู้ขอสินเชื่อควรอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจะทำการเซ็นสัญญาลงไป

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด10000 มีตัวไหนน่าสนใจบ้าง? (ล่าสุด)

สำหรับสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด10000 บาทนั้นมีหลายตัวมากๆ ที่น่าสนใจ เช่น สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ , สินเชื่อกรุงไทยใจดี , สินเชื่อ Smart Money เป็นต้น

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด10000 บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บริการสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด10000 นั้นใช้เอกสารหลักๆ ไม่ยุ่งยาก นั่นคือ สำเนาบัตรประชาชน / หลักฐานแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / รายการเดินบัญชี (สำหรับผู้ประกอบการ) และอื่นๆ ตามที่ระบุไว้บนเงื่อนไขของสินเชื่อนั้นๆ

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด10000 รอผลอนุมัตินานไหม?

เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทางสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด10000 บาท จะทำการพิจารณาอนุมัติวงเงินให้ไวที่สุด โดยจะเริ่มที่ 3-14 วันไม่เกินนี้

 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

กระเป๋าเงินงาช้าง

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่กำหนด

สมัครสินเชื่อเงินสดธนาคารกรุงเทพ

เงินเดือนหรือรายได้: 15,000 ขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่มีกำหนด

อายุผู้กู้: 20-59 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 18-24% ต่อปี

ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 60 เดือน

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 3.99%