กรุงไทยธนวัฏ

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 13,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: MRR + 3.5 ถึง 6.0%

กรุงไทยธนวัฏให้กู้ได้ทั้งรัฐและเอกชน แต่ก็มีข้อเสียที่ไม่ควรมองข้าม

สำหรับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏจะเป็นสินเชื่อที่ให้แก่บุคคลที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านทางกรุงไทยเท่านั้น ซึ่งกรุงไทยธนวัฏก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งประเด็นสำคัญที่เราจะมาดูกันก็มีความน่าสนใจอย่างมาก จะมีข้อเสียสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏที่ไม่ควรมองข้ามอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย 

 

กรุงไทยธนวัฏคืออะไร 

หากใครเป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านทางธนาคารกรุงไทย ตัวเลือกอย่างการกู้เงินกรุงไทยธนวัฏก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกในลำดับต้น ๆ เลยทีเดียว ทั้งนี้ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏจะแบ่งหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อไว้หลายส่วน โดยจะมีทั้งแบบของพนักงานเอกชน หรือผู้สมัครกรุงไทยธนวัฏที่เป็นข้าราชการ หน่วยงานรัฐทั้งหลาย ซึ่งจะมีรูปแบบที่สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ โดยไม่จำกัดว่ามีหรือไม่มีผู้ที่มาค้ำประกันสินเชื่อแต่อย่างใด ให้การคิดดอกเบี้ยกรุงไทยธนวัฏแบบตามจริง 

 

กรุงไทยธนวัฏกู้ได้ทั้งรัฐและเอกชน

กรุงไทยธนวัฏแบบรัฐ

 • ธนวัฏกรุงไทยที่ให้สินเชื่อนี้จะมีทั้งรูปแบบข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ 
 • กำหนดเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป 
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปี

กรุงไทยธนวัฏแบบเอกชน

 • ธนวัฏกรุงไทยที่ให้สินเชื่อนี้จะเป็นรูปแบบเอกชน โดยเป็นพนักงานเอกชน หรือลูกจ้างเอกชน
 • มีบัญชีเงินเดือนผ่านทางธนาคารกรุงไทย  
 • กำหนดเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป 
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปี

 

กรุงไทยธนวัฏข้อเสียที่ไม่ควรมองข้าม 

เมื่อกล่าวถึงการกู้เงินขอสินเชื่อแล้ว เรื่องข้อเสียของสินเชื่อนั้นถือได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏหรือสินเชื่ออะไรก็ตามล้วนแต่มีข้อจำกัดหรือข้อเสียด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น เราจะมีชี้จุดที่เป็นเรื่องที่หลายคนสามารถนำไปพิจารณาได้ ดังนี้

 • ผู้สมัครกรุงไทยธนวัฏได้ จะต้องเป็นคนที่มีเงินเดือนผ่านทางธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ดังนั้น หากคุณไม่อยู่ในข้อนี้ก็ปัดตกไปได้เลย 
 • ธนวัฏกรุงไทยให้วงเงินแก่บริษัทที่มี MOU และไม่มี MOU ได้ไม่เท่ากัน โดยมีช่องวางที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก เรียกง่าย ๆ ว่า ต่อให้มีเงินเดือนผ่านทางธนาคารกรุงไทยแต่หากไม่เป็นบริษัทที่ทำสัญญากับกรุงไทย (มี  MOU) ก็ไม่ต่างจากการกู้เงินธนาคารต่าง ๆ ทั่วไป 
 • กรุงไทยธนวัฏกำหนดให้มีการคิดดอกเบี้ยเป็นแบบรายวัน เพราะเฉพาะจุดแก้คือ คุณจะต้องวางการเงินได้ดีมาก ๆ เพราะไม่ถูกคิดจากรายเดือนหรือรายปี ทั้งยังมีการควบการคิดดอกเบี้ยกรุงไทยธนวัฏรายวันกับจำนวนวันที่มีการใช้จริงด้วยเช่นกัน เรียกง่าย ๆ ว่าจ่ายครบวันไหนถึงคิดหนี้วันนั้น 
 • ผู้สมัครกรุงไทยธนวัฏจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมส่วนต่าง ซึ่งจะมีการเรียกเก็บทุกปี ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินธนวัฏแต่อย่างใด โดยจะต้องเสียปีละ 200 บาท

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

กู้เงินกสิกรไทย

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 12000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: จนถึง 60เดือน

อายุผู้กู้: 20-65 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 8-28%

เป๋าตังค์

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 6000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: จนถึง 12เดือน

อายุผู้กู้: 18-50 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 30-36%

ยืมไลน์ bk

เงินเดือนหรือรายได้: 5,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน: 12-60 เดือน

อายุผู้กู้: 20-60 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 33% ต่อปี