สนใจร่วมงาน กับเรา แลงเกวจ เอ็กซ์เพรส


ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร ด่วน! ประจำเดือนนี้

02 FB POST 900 x 900 px
Program Consultant (Sales)

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือเคยขายหลักสูตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
- มีทัศนคติที่ดี สื่อสารคล่อง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน เป็นนักขายที่ดี ตรงต่อเวลา
- สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีระบบระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ
- นำเสนอหลักสูตรภาษาให้กับบุคคลที่สนใจ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับหลักสูตร
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน
- ต้อนรับลูกค้าอย่างสุภาพและร่าเริง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- เข้าใจถึงข้อมูลและข่าวสารของทางโรงเรียน
- ขายหลักสูตรตามที่กำหนดและรักษายอดขายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสมัครสามารถกรอกฟอร์มด้านล่าง หรือส่งเมล์มาที่
hrm@languageexpress.co.th

English Teacher

We are looking for Native English teachers who:
• Come from the UK, Ireland, the US, Canada, Australia and New Zealand
• Have a fun and engaging personality
• Have a Bachelor's Degree
• Have a teaching certificate (TEFL, TESOL, CELTA or equivalent 100+ hours teaching course)
• Are committed to improving as a teacher