สนใจร่วมงาน กับเรา แลงเกวจ เอ็กซ์เพรส


ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร ด่วน! ประจำเดือนนี้

02 FB POST 900 x 900 px
Program Consultant (Sales) คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือเคยขายหลักสูตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สื่อสารภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ - มีทัศนคติที่ดี สื่อสารคล่อง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน เป็นนักขายที่ดี ตรงต่อเวลา - สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีระบบระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ดี หน้าที่รับผิดชอบ - นำเสนอหลักสูตรภาษาให้กับบุคคลที่สนใจ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับหลักสูตร - ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน - ต้อนรับลูกค้าอย่างสุภาพและร่าเริง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - เข้าใจถึงข้อมูลและข่าวสารของทางโรงเรียน - ขายหลักสูตรตามที่กำหนดและรักษายอดขายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย สนใจสมัครสามารถกรอกฟอร์มด้านล่าง หรือส่งเมล์มาที่ hrm@languageexpress.co.th

English Teacher We are looking for Native English teachers who: • Come from the UK, Ireland, the US, Canada, Australia and New Zealand • Have a fun and engaging personality • Have a Bachelor's Degree • Have a teaching certificate (TEFL, TESOL, CELTA or equivalent 100+ hours teaching course) • Are committed to improving as a teacher