Refer a friend 1900x500

เรียนภาษาจีน กับอาจารย์เจ้าของภาษาใกล้ BTS เพลินจิต

เรียนภาษาจีน กับ แลงเกวจ เอ็กซ์เพรส

คอร์สเรียนภาษาจีน ของเรา มีทั้งหมด 4 ระดับ (Level) ดังนี้ ภาษาจีนระดับต้น (Gateway) ภาษาจีนระดับกลางต้น (Departure) ภาษาจีนระดับกลางสูง (Interchange) และภาษาจีนระดับสูง (Arrival) ทุกระดับของหลักสูตรเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะหรือฝึกฝนภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสาร เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาจีน และในคลาสเรียนยังมีกิจกรรมเสริมช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนให้ดีขึ้นอีกด้วย

Chinese course lx

null

ระดับ: Gateway

เหมาะกับ: นักเรียน/คนทำงานอ่านต่อ »
null

ระดับ: Departure

เหมาะกับ: นักเรียน/คนทำงานอ่านต่อ »
null

ระดับ: Interchange

เหมาะกับ: นักเรียน/คนทำงานอ่านต่อ »
null

ระดับ: Arrival

เหมาะกับ: คนทำงานอ่านต่อ »

10 เหตุผลที่ต้องเรียนภาษาจีนกับ แลงเกวจ เอ็กซ์เพรส

เสียงจาก นักเรียนของเรา

ชอบสถานที่และบรรยากาศของโรงเรียน เดินทางสะดวกสบาย ติดรถไฟฟ้า และที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองมากกว่าค่ะ

เสียงจากนักเรียนของเรา

เสียงจากนักเรียนของเรา

ชอบสถานที่และบรรยากาศของโรงเรียน เดินทางสะดวกสบาย ติดรถไฟฟ้า และที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองมากกว่าค่ะ

เสียงจากนักเรียนของเรา

เสียงจากนักเรียนของเรา

ชอบสถานที่และบรรยากาศของโรงเรียน เดินทางสะดวกสบาย ติดรถไฟฟ้า และที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองมากกว่าค่ะ

เสียงจากนักเรียนของเรา

เสียงจากนักเรียนของเรา