ภาษาอังกฤษ Arrival

Arrival (Upper-Intermediate B2/C1)

ภาษาอังกฤษ Arrival

เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ในทุกทักษะไม่ว่าจะเป็น ทักษะการอ่าน, การเขียน, การพูดและการฟัง

ระดับ: Upper-Intermediate CEFR B2

จำนวนบทเรียน: เป็นบทความทั้งหมด 72 บทเรียน

ระยะเวลาต่อ 1 บทเรียน: 100 นาที (แบ่งออกเป็นอ่านบทความ, ตีความ, วิเคราะห์ และสรุป 50 นาที และอีก 50 นาทีเกี่ยวกับการสนทนาเกี่ยวกับบทความนั้นๆ)

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

บทเรียนภาษาอังกฤษระดับ Arrival เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงในทุกทักษะ ฟัง, พูด, อ่าน และเขียนอย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดคอร์สภาษาอังกฤษระดับ Arrival

  • บทความในแต่ละบทเรียนจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉลี่ยอยู่ที่ 200 – 400 คำ
  • บทเรียนจะเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ โดยจะเริ่มต้นด้วยคำถามและการสนทนาแบบเป็นกันเอง ต่อด้วยคำถามที่มีคาดการณ์ล่างหน้า เพื่อเพิ่มความน่าสนใจไปสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
  • บทความในบทเรียนจะถูกแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การอ่านและการฟัง ซึ่งจะฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการจับใจความสำคัญของเนื้อหา และสรุปทำความเข้าใจ
  • ในทุกๆ บทเรียนจะมีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยไวยกรณ์, กริยา วลีและสำนวนต่าง เพื่อที่นักเรียนจะสามารถนำคำเหล่านี้ไปใช้ในการสนทนาในหัวข้อนั้นๆ

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เมื่อจบคอร์สนี้แล้วคุณจะสามารถ:

  • เข้าใจบทความภาษาอังกฤษที่ถูกเขียนจากเจ้าของภาษาอย่างถูกต้องแม่นยำ
  • สามารถเข้าใจคำศัพท์ขั้นสูง, คำเฉพาะกลุ่ม และภาษาพูด
  • สามารถเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมในบริบทที่ต่างกัน
  • สามาถสื่อสารพัฒนาสายงานในที่ประชุมหรือในโอกาสต่างๆ

เลือกระดับ (Level) อื่นๆ ที่คุณสนใจอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

English Chick in Book at Language Express
English Gateway Book at Language Express
English Departure Book at Language Express
English Interchange Book at Language Express
English Arrival Book at Language Express

พร้อมที่จะทดลองหลักสูตร ของเราหรือยัง!

สัมผัสคลาสเรียนสดกับอาจารย์เจ้าของภาษา บรรยากาศเป็นกันเอง