ภาษาอังกฤษ Departure

Beginners and those who have not used English for an extended period

ภาษาอังกฤษ Departure

(ภาษาอังกฤษระดับกลางต้น) สนทนาสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ระดับ: Pre-Intermediate CEFR A2

จำนวนบทเรียน: 144 บทเรียน (บทสนทนา 72 บทเรียน, แกรมม่า 72 บทเรียน)

ระยะเวลาต่อ 1 บทเรียน: 50 นาที

 

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

Departure คือ ภาษาอังกฤษระดับกลางตอนต้นเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้โครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์

รายละเอียดคอร์สภาษาอังกฤษระดับ Departure

เรื่องราวและตัวละคร

 • บทสนทนาจะพูดถึงการเดินทางใช้ชีวิตและท่องเที่ยวของตัวละครชื่อ ‘นก’ และ ‘ป๊อป’ ในประเทศอังกฤษ

คำศัพท์

 • ในแต่ละบทเรียนจะมีคำศัพท์ที่สำคัญประมาณ 15 – 20 คำ
 • จะมีการทบทวนคำศัพท์หลายรอบเพื่อให้มั่นใจว่า มีการออกเสียงที่ถูกต้อง ช่วยความเข้าใจและจำได้แม่นยำ ยิ่งขึ้น  

บทสนทนา

 • บทสนทนาของระดับ Departure นี้ จะเป็นบทสนทนา 8 บรรทัด ที่ได้รับการออกแบบให้คล้ายกับบทสนทนาทั่วไป เช่น สั่งอาหาร เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างจากเนื้อหา และจากสถานการณ์จริง
 • ผู้เรียนจะได้ฝึกการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประโยครวมถึงคำศัพท์ต่างๆ ได้เอง โดยผ่านการนำเสนอความคิดเห็นของตัวเอง

เนื้อหาแกรมม่าภาษาอังกฤษระดับ Departure

 • บทเรียนเสริมแกรมม่านี้จะอ้างอิงจากบทเรียนเดียวกันกับเนื้อหาบทเรียนสนทนา ในชื่อเดียวกัน

การออกเสียง

 • เริ่มต้นจากการฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ฝึกฝนพูดจากบทสนทนาหลัก
 • อาจารย์ผู้สอนจะเน้นการออกเสียงแบบเป็นธรรมชาติ, การเชื่อมเสียง, เทคนิคการใช้เสียงสูงต่ำ และการเน้นเสียง นอกเหนือจากนั้นจะมีการแก้ปัญหาของการออกเสียงบางคำที่มักผิดบ่อยให้ออกเสียงถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติ

การอ่าน

 • เสริมด้วยกิจกรรมการอ่านสั้นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับแนวการเล่าเรื่องในหนังสือ และเป็นการสร้างความคุ้นเคยเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ไวยากรณ์ในบทถัดไป ซึ่งจะอ้างอิงจาก“สมุดบันทึกของนก”

ไวยากรณ์ (Grammar)

 • ในแต่ละบทเรียนจะมีแกรมม่าและแทรกคำอธิบายอยู่ในบทเรียน ตามด้วยแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ, ฝึกฝน และสิ่งที่นักเรียนควรรู้ รวมถึงการเล่นเกมส์และกิจกรรมเสริมที่เกี่ยวข้องกับหลักไวยากรณ์ในตอนท้ายของทุกๆ บทเรียน

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เมื่อจบคอร์สนี้แล้วคุณจะสามารถ:

 • ใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องไม่ ต่ำกว่า 1,500 คำ รวมถึงเข้าใจคำสำนวนภาษาอังกฤษมากขึ้น
 • ออกเสียงสำนวนและประโยคต่างๆได้อย่างชัดเจน รวมถึงวิธีออกเสียงที่ถูกวิธี
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์จริง
 • แต่งประโยคโครงสร้างที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้ รวมถึงสามารถปรับใช้โครงสร้างประโยคและวิธีใช้ Tense ต่างๆ

เลือกระดับ (Level) อื่นๆ ที่คุณสนใจอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

English Chick in Book at Language Express
English Gateway Book at Language Express
English Departure Book at Language Express
English Interchange Book at Language Express
English Arrival Book at Language Express

พร้อมที่จะทดลองหลักสูตร ของเราหรือยัง!

สัมผัสคลาสเรียนสดกับอาจารย์เจ้าของภาษา บรรยากาศเป็นกันเอง