ภาษาไทย Interchange

ภาษาไทย Interchange

เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนที่ต้องการเสริมความรู้ในทักษะการเขียนภาษาไทยและพัฒนะทักษะการพูดสนทนา

ในระดับ Interchange นักเรียนจะสามารถสื่อสารได้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงได้คำศัพท์ใหม่ๆที่ต่อยอดจากระดับ Gateway และ Departure ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ที่เข้าใจภาษาที่ละเอียดมากขึ้น เนื้อหาของหัวข้อจะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง, การทำงาน และวัฒนธรรม สำหรับทักษะการอ่านและการเขียนนักเรียนจะเริ่มอ่านทำความเข้าใจพื้นฐานของภาษามากขึ้น และสามารถเขียนสรุปได้

ระดับ: Intermediate

จำนวนบทเรียน: 48 บทเรียน (บทสนทนา 24 บทเรียน, แกรมม่า 24 บทเรียน)

ระยะเวลาต่อ 1 บทเรียน: 50 นาที

ต้นฉบับ: บทสนทนาในทุกบทเรียนของระดับ Interchange จะใช้ตัวอักษรไทยทั้งหมด ส่วนของการแปลจะอยู๋ในส่วนท้ายของหนังสือ

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

บทเรียนของ Interchange จะมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นทักษะการสนทนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการแสดงออกทางความคิดเห็น

รายละเอียดคอร์สสนทนาสำหรับผู้เรียนระดับ Interchange

 • บทสนทนาในบทเรียน และคำถามจะประกอบไปด้วยคำศัพท์ที่หลากหลาย
 • ในบางบทเรียนจะมีคำถามที่ถูกออกแบบมาสำหรับการตอบคำถามในหัวข้อนั้นๆ
 • ในแต่ละหัวข้อคำถามจะเปิดโอกาสให้ถามและตอบ ซึ่งคำถามนั้นๆจะทำให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาและฝึกใช้โครงสร้างในการถามตอบ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ถามตอบกันและใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ
 • คำถามในบทเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ ด้วยคำถามที่ขึ้นด้วย “Wh” ซึ่งนั่นมีความสำคัญมากที่จะเตรียมพร้อมเพื่อก้าวขึ้นไปต่อในภาษาระดับสูงที่มีความซับซ้อนกว่าเดิม

เนื้อหาไวยากรณ์ภาษาไทยระดับ Interchange

 • การทำแบบฝึกหัดแบบอัตนัย เพื่อผสมผสานคำศัพท์และวลีต่างๆ เชื่อมโยง 2 ความคิด
 • การฝึกฝนเรียนรู้แกรมม่าผ่านแบบฝึกหัดนั้นจะสามารถเช็คความเข้าใจและระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการเล่นเกมส์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลักไวยากรณ์ในตอนท้ายของทุกๆบทเรียน
 • จะมีกิจกรรมที่มีความท้าทายและซับซ้อนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การจำลองการสัมภาษณ์, การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย, การโต้วาที หรือการแสดงบทบาทตัวละครสมมุติ

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เมื่อจบคอร์สนี้แล้วคุณจะสามารถ:

 • ใช้ศัพท์ได้อย่างถูกต้องเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 1,000 คำ รวมถึงเข้าใจคำสำนวนภาษาไทย
 • ออกเสียงสำนวนและประโยคที่ซับซ้อนต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลัก
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความแตกต่างหลากหลาย
 • อ่านและเขียนบทความภาษาไทยที่มีความซับซ้อนได้อย่างคล่องแคล่ว

เลือกระดับ (Level) อื่นๆ ที่คุณสนใจอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

พร้อมที่จะทดลองหลักสูตร ของเราหรือยัง!

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี พบกับแบบทดสอบเต็มรูปแบบและเทสการพูดกับเรา