การเขียนจดหมาย E-mail เบื้องต้น

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

การเขียนจดหมาย E-mail เบื้องต้น

การเขียนจดหมาย E-mail เบื้องต้น แบบสุภาพเราควรเริ่มด้วยคำว่า Dear เช่น...

Using their first name – Dear David (informal but still polite)

By title and surname – Dear Mr Smith (more formal)

Using sir or madam – Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir or Madam (with people you don’t know)

 

หมายเหตุ: To whom it may concern ใช้ในกรณีที่เป็นบุคคลซึ่งเรายังไม่รู้จัก การใช้ประโยคนี้ค่อนข้างจะดูทางการ และออกไปทางเชยเล็กน้อย เนื่องจากประโยคนี้มักจะถูกนำไปใช้ในกรณีของจดหมายรับรอง หรือจดหมายร้องทุกข์มากกว่า

 

เทคนิค: หากเป็นไปได้ที่เราจะทราบชื่อของบุคคลที่เราเขียนถึง เราสามารถเขียนแบบทางการได้ และแน่นอนว่าควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพและเป็นมิตร

ผู้เขียนบางคนขึ้นต้นด้วย ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับ เช่น Dear Mr John Smith

ข้อควรระวัง คือ เราควรจะใช้รูปแบบนี้เฉพาะกรณีของบุคคลที่เราไม่รู้จักมาก่อนเท่านั้นนะคะ เราไม่ควรใช้รูปแบบนี้กับบุคคลที่เรารู้จักกันแล้ว เพราะว่ามันจะดูเป็นทางการมาก และดูไม่เป็นกันเอง

หากเราเขียนถึงชาวต่างชาติ อย่าเขียนแค่ชื่อจริงของบุคคลนั้นๆ เพียงอย่างเดียว เช่น Dear Mr John

 

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นเรื่องปกติแล้ว คนไทยพูดคุยหรือสนทนากัน มักจะคุ้นชินในการเรียกกันเพียงชื่อจริงหรือชื่อเล่นเท่านั้น เช่น Dear Ms Sarinya, Dear Khun Pook ในขณะที่ชาวต่างชาติจะตรงกันข้ามกับเรา พวกเขาจะไม่ใช้ชื่อจริง แต่เค้าจะใช้นามสกุลเพื่อระบุบุคคลนั้นๆมากกว่า

เวลาเราเขียนข้อความปิดท้ายจดหมาย เราควรปรับข้อความให้มีความสอดคล้องคำเกริ่น หรือคำทักทายข้างต้น

 

หากเราใช้คำนำหน้าชื่อเช่น Dear Sir or Madam เราสามารถเลือกหนึ่งในคำปิดท้ายไปใช้ได้ ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ

Yours faithfully (mainly UK), yours sincerely, sincerely yours, sincerely

If you know the person’s name you can put the following:

(With) best wishes, (With) kind regards

 

หมายเหตุ: best regards เป็นคำปิดท้ายที่ได้รับคำนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ก็มีคนบางกลุ่มมีความเห็นว่าเป็นคำที่ไม่ถูกต้อง

พร้อมทดลองเรียนภาษาอังกฤษ หรือยัง!

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี พบกับแบบทดสอบเต็มรูปแบบและเทสการพูดกับอาจารย์เจ้าของภาษา

Share this post