เงินกู้สู้ไปด้วยกัน

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: 12-60 เดือน

อายุผู้กู้: ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: MRR -2.97% (หรือ 3% ต่อปี)

กสิกรไทยปล่อยสินเชื่อเงินกู้สู้ไปด้วยกัน มาตรการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 / 2024

จากหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เป็นช่วงวิกฤติและส่งผลกระทบกับกลุ่มคนในทุก ๆ อาชีพ พนักงานประจำ ลูกจ้าง พ่อค้าแม่ค้า อาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ซึ่งยังต้องใช้เงินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บ มาจนถึงเงินกู้สู้ไปด้วยกัน รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือธนาคารด้วยข้อเสนอที่ครอบคลุมลูกหนี้ทุกประเภท

ธนาคารกสิกรไทยปล่อยสินเชื่อเงินกู้สู้ไปด้วยกัน มีประโยชน์ด้านไหนบ้าง 2567

เงินกู้สู้ไปด้วยกัน กับสินเชื่อกสิกร 300,000 บาท

จะเป็นสินเชื่อกสิกรสู้ไปด้วยกันสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือจะเปรียบเทียบได้กับเป็นสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ที่จะให้วงเงินสูง ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ต่อปี และยังเป็นเงินกู้สู้ไปด้วยกันที่มีการผ่อนชำระนานถึง 5 ปี สิ่งสำคัญที่จะสามารถสมัครสินเชื่อประเภทนี้ได้ก็คือจะต้องมีสถานที่ประกอบกิจการที่ชัดเจนมีหลักแหล่งที่สามารถจะตรวจสอบได้ และถึงจะไม่มีการจดทะเบียนการค้าไว้ก็สามารถจะขอสมัครสินเชื่อกสิกร 300,000 บาทได้

กรณีที่เป็นร้านค้าเล็ก ๆ หรือแผงลอยจะสมัครเงินกู้สู้ไปด้วยกันประเภทไหนได้

กรณีที่ต้องการเงินกู้สู้ไปด้วยกัน แต่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นร้านค้าขนาดเล็ก หรือเช่าแผงรายวัน แบบนี้ก็สามารถจะสมัครเงินกู้อนุมัติไวผ่านแอพ LINE BK ซึ่งจะเป็นวงเงินให้ยืมนาโน โดยจะให้วงเงินเริ่มต้นที่ 3,000 บาทและสามารถจะเลือกแบบผ่อนชำระรายเดือน ได้นานถึง 12 เดือน หรือจะเลือกเป็นวงเงินให้ยืมพร้อมใช้ สามารถจะจ่ายคืนขั้นต่ำได้ ไม่น้อยกว่า 200 บาท หากยังไม่ใช้ก็ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถจะสมัครออนไลน์ได้ 100% 

ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับการสมัครเงินกู้สู้ไปด้วยกัน ของธนาคารกสิกรไทย

เชื่อว่าสถานการณ์ที่ทุกคนต่างก็เดือดร้อน ไหนจะต้องระวังเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสแล้ว ยังต้องห่วงเรื่องปากท้อง อีกทั้งยังจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ยังต้องมีการจ่ายอยู่ทุก ๆ เดือน ด้วยมาตรการช่วยเหลือธนาคาร กับธนาคารกสิกรไทยปล่อยสินเชื่อเงินกู้สู้ไปด้วยกัน ทั้งที่มีการอนุมัติเร็ว ดอกเบี้ยต่ำ และบางผลิตภัณฑ์อย่างสินเชื่อกสิกร 300,000 บาทที่ยังให้ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นถึง 3 เดือนด้วยกัน เรียกว่าเป็นการช่วยให้กลุ่มคนต่าง ๆ ได้สามารถจะมีเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน และยังจะได้ประกอบอาชีพเพื่อให้พอมีพอกิน และผ่านวิกฤติไปด้วยกันได้

สรุปว่าสินเชื่อกสิกรสู้ไปด้วยกันเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ตั้งแต่ระดับร้านค้า ร้านอาหารไปจนถึงระดับพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยได้สามารถจะสมัครเงินกู้สู้ไปด้วยกันในแต่ละประเภทได้ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อที่จะนำไปเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในทุก ๆ ช่องทางทั้งทางด้านของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต และทางด้านการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่คนที่ต้องการจะเริ่มต้นทำอาชีพที่เป็นกิจการเล็ก ๆ ของตนเองได้

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 15,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: 12-60 เดือน

อายุผู้กู้: 20-59 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 16-23%

สินเชื่อออมสิน 300,000

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่กำหนด

สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ

เงินเดือนหรือรายได้: 15,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 60 เดือน

อายุผู้กู้: 20-59 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 25% ต่อปี