mymo สินเชื่อรากฐานสมัคร

เงินเดือนหรือรายได้: มีรายได้ประจำ

ระยะเวลายืมเงิน: 2-3 ปี

อายุผู้กู้: 20-70 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 4.20% ต่อปี

mymo สินเชื่อรากฐานสมัครผ่านแอพ ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

ในช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้มีโครงการที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในแวดวงสื่อออนไลน์และข่าวทั่วประเทศเมื่อธนาคารได้เปิดโอกาสให้คนทั่วไปมาสมัครบริการ mymo สินเชื่อพลังรากฐาน ซึ่งสิ่งที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับจาก mymo สินเชื่อรากฐานสมัครผ่านแอพ คือ วงเงิน mymo สินเชื่อออมสินที่มากถึง 50000 บาท พร้อมกับสิทธิประโยชน์ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก และมีระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3 ปี นับว่าสิทธิประโยชน์ของ mymo สินเชื่อรากฐานสมัครผ่านแอพมีความน่าสนใจอย่างมากในบรรดาสินเชื่อ 2024 

สำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ mymo สินเชื่อรากฐานสมัครผ่านแอพ หรือสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก mymoไม่ได้ มีสาเหตุมากจากคุณสมบัติของท่านไม่ตรงตามที่ธนาคารออมสินกำหนด เนื่องจากธนาคารมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากต้องเป็นพนักงานประจำหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ไม่ได้ทำงานอยู่ในเครือธนาคารออมสินหรือมีรายได้ผ่านหน่วยงานรัฐและต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้ถึงจะใช้บริการ mymo สินเชื่อรากฐานสมัครผ่านแอพได้

จุดเด่นของ mymo สินเชื่อรากฐานสมัครออนไลน์ 2567 

ถึงแม้ว่าธนาคารออมสินจะมีบริการสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์หลายประเภท แต่สำหรับปี 2567 สินเชื่อที่ถือได้ว่าได้รับความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ คือ บริการmymo สินเชื่อรากฐานสมัครออนไลน์ เนื่องจากmymo สินเชื่อรากฐานสมัครออนไลน์ดังกล่าวมีจุดเด่นหลายอย่าง เป็นต้นว่าผู้ลงทะเบียนออมสินใหม่ 2567สามารถลงทะเบียนได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองผ่านแอพ mymo และจะได้วงเงิน mymo สินเชื่อออมสินสูงสุดไม่เกินคนละ 50000 บาท มีระยะเวลาชำระ mymo สินเชื่อนาน 3 ปี ที่พิเศษกว่านั้นคือผู้สมัครจะได้รับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก อนึ่ง mymo สินเชื่อรากฐานสมัครได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อีกทั้งดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือนเท่านั้น นับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ๆ อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและทำตามทีละขั้นตอนได้ไม่ยาก ส่วนใครที่ mymo สินเชื่อรากฐานสมัครไม่ขึ้น หากตรวจสอบแล้วว่าท่านเองกรอกข้อมูลถูกต้องแล้วทั้งหมดก็ให้ติดต่อที่ธนาคารสาขาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้เลย

mymo สินเชื่อรากฐานสมัครแจ้งผลการอนุมัติช่องทางใด?

ช่วงทีผ่านมามีลูกค้าออมสินหลายท่านให้ความสนใจสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก mymo แต่หลายคนก็ไม่แน่ใจว่าmymo สินเชื่อรากฐานสมัครผ่านแอพแจ้งผลอนุมัติช่องทางใด ซึ่งmymo สินเชื่อรากฐานสมัครผ่านแอพจะแจ้งผลอนุมัติสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านทาง SMS และการแจ้งเตือนที่แอพ MyMo ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และหากผู้สมัครท่านใดผ่านการอนุมัติ mymo สินเชื่อออมสินจะต้องยืนยันการทำสัญญาผ่านทางออนไลน์ที่เรียกว่า e-Contract ภายใน 7 วันหลังจากที่ทราบผลอนุมัติ นับว่าวิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและรอการอนุมัติผลผ่านช่องทางออนไลนีความสะดวกอย่างมากสำหรับปี 2024 นี้ เพราะเราไม่ต้องเสี่ยงติดโควิดนอกบ้านหรือไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการที่ธนาคารสาขา ทั้งหมดนี้เราสามารถสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก mymoด้วยตัวเองเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือพร้อมทั้งแอพ MyMo แต่ถ้าใครกังวลว่าmymo สินเชื่อรากฐานสมัครผ่านแอพเป็นเรื่องที่ตนไม่ชำนาญและเข้าใจก็สามารถนำไปติดต่อที่ธนาคารได้ และควรป้องกันตัวเองดี ๆ ด้วยเช่นกัน

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อฟินนิกซ์

เงินเดือนหรือรายได้: 8,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน: นานสุด 12 เดือน

อายุผู้กู้: 20-60 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 33% ต่อปี

กสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000

เงินเดือนหรือรายได้: 15,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: 12-60 เดือน

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 15-25%

ห้าให้มันนี่ (hahi money)

เงินเดือนหรือรายได้: 8,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลายืมเงิน: 12 เดือน

อายุผู้กู้: 20-60 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 33% ต่อปี