ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 60 เดือน

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 3.99%

ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจดีไหม เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อที่ต้องรู้ 

สำหรับการลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสินว่ามีรายละเอียดที่สำคัญต้องรู้อย่างไรบ้าง ดังต่อไปนี้

 

ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจมีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้ อะไรบ้าง 

สำหรับสินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสินนี้มีวงเงินในโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียว ปัจจุบันยังคงทยอยอนุมัติวงเงินให้กับผู้ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจออมสินอย่างต่อเนื่อง สามารถแได้ว่าตนเองผ่านเกณฑ์หรือไม่ และยื่นเรื่องขอสินเชื่อได้เลยทันที ช่องทางการลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจออนไลน์ทาง  www.gsb.or.th ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

  • ลงทะเบียนออมสินอิ่มใจได้ทันที โดยที่ให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท ต่อราย
  • กำหนดดอกเบี้ยโครงการอยู่ที่ 3.99% เท่านั้น 
  • สามารถผ่อนชำระสินเชื่ออิ่มใจออมสินได้นานสูงสุดถึง 5 ปีเต็ม
  • ผู้ลงทะเบียนออมสินอิ่มใจไม่ต้องมีหลักประกันในการสมัครแต่อย่างใด
  • ผู้ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจไม่ต้องมีการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในช่วง 6 เดือนแรกด้วยเช่นกัน

 

ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจดีไหม 

สำหรับคนที่ต้องการลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจออมสิน และกำลังลังเลว่าจะลงทะเบียนขอสินเชื่อดีหรือไม่ ควรพิจารณาจากความจำเป็นก่อนเป็นอันดับแรก แม้ว่าสินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสินจะเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำและสามารถผ่อนชำระได้นาน แต่ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบภาระหนี้สิ้นที่ผู้ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจต้องแบกความรับผิดชอบ นอกจากความจำเป็นด้านการใช้เงินแล้ว จึงต้องประเมินตนเองด้วยเช่นกันว่ามีความสามารถผ่อนชำระหรือไม่ ทั้งนี้ หากคุณเป็นคนที่กำลังตั้งแต่จะขอสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนในกิจการธุรกิจอยู่แล้ว ต้องการพยุงไม่อยากปิดกิจการแต่ต้องการเงินหมุนเวียน ทางเลือกสินเชื่ออิ่มใจออมสินเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากสำหรับผู้ที่ตัดสินใจลงทะเบียนออมสินอิ่มใจ เพราะจะได้รับดอกเบี้ยที่ถูก และยังมีวงเงินกู้ที่สูงได้ถึง 1 แสนบาท จึงเหมาะกับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางนั้นเอง ทั้งนี้ หากไม่แน่ใจว่าสมัครดีไหม ควรเช็คสิทธิ์สินเชื่ออิ่มใจก่อนว่ามีข้อจำกัดที่ร้านตนเองจะผ่านหลักเกณฑ์หรือไม่ 

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

  • ผู้ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจจะต้องประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น เช่น ร้านห้องแถว ร้านในห้างสรรพสินค้า ร้านโซนฟู๊ดคอร์ทหรือร้านตั้งด้านนอก ร้านภัตตาคารทั่วไป ร้านรูปแบบ Food truck ร้านแบบ Pop-up store ร้านจำหน่ายอัตโนมัติ Kiosk&Booth 
  • จะต้องไม่เป็นผู้ที่ทำงานในธนาคารออมสิน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร
  • จะต้องมีเงินฝากในบัญชีออมสิน หากไม่เป็นลูกค้ามาก่อนสามารถเปิดบัญชีธนาคารออมสินใหม่ได้ 
  • แสดงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของตนเองได้จริง ซึ่งจะต้องมีรูปถ่าย หน้าร้านค้า โดยจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนด้วยเช่นกัน 
  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไปแล้วเท่านั้น 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

กู้เงินแสน

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่กำหนด

สินเชื่อแทคแคลช

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่กำหนด

แอพยืมเงินใช้บัตรประชาชนใบเดียว ios

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่กำหนด