สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ตั้งแต่ 36 จนถึง 120 เดือน

อายุผู้กู้: ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 1% ต่อเดือน

สินเชื่อค้าขายออมสินสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม ดอกเบี้ยต่ำสมัครออนไลน์กับ สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567

เคยไหมเวลาที่ไปเดินตลาดแล้วมักจะพบกับพนักงานธนาคารออมสินเสื้อสีชมพู กำลังพูดคุยอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาด ซึ่งทุกคนก็คงสงสัยแต่จริง ๆ แล้วนั่นก็เป็นอีกกระบวนการในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 ซึ่งก็มีสินเชื่อค้าขายออมสินหลากหลายประเภทที่พร้อมจะให้บริการกับกลุ่มคนที่ต้องการเงินลงทุน หรือมีเงินหมุนเวียนในกิจการได้

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 มีกี่แบบ และมีข้อดีอย่างไรบ้าง

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 กับสินเชื่อ Street Food

จะเป็นการสมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าประเภทร้านอาหาร และเครื่องดื่ม โดยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท และจะต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือจะเป็นที่ดินเปล่าก็ได้แต่จะต้องผ่านการตรวจสอบก่อน สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 นี้จะมีให้ลูกค้าได้เลือกสมัครอยู่แล้วในหน้าเว็บไซต์ และสามารถจะติดต่อขอสมัครได้ที่สาขาธนาคารใกล้ ๆ บ้านหรือสถานประกอบการได้ ซึ่งทั้งที่อยู่และสถานประกอบการจะต้องชัดเจนและสามารถจะตรวจสอบได้

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567กับอาชีพค้าขายหรืออาชีพอิสระ

จะเป็นสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 65 อย่างสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้กับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 หรือจะเรียกว่าเป็นสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 ที่จะมีวงเงินสินเชื่อให้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท หรือที่เรารู้จักกันก็คือสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ซึ่งจะต้องมีการจองสิทธิ์ผ่านแอพ MyMo ของธนาคารออมสินก่อน และจะต้องเป็นลูกค้าธนาคารและใช้งานแอพ MyMo มาก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จึงจะสามารถสมัครขอสินเชื่ออมสินได้ และเป็นการสมัครออนไลน์ผ่านแอพ 100% รวมไปถึงการยื่นเอกสารและการทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567กับสินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 ที่จะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะช่วยอาชีพค้าขายที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 แต่สินเชื่ออิ่มใจจะแตกต่างจากสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ตรงที่จะต้องเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบของภัตตาคาร ร้านอาหารในห้าง หรือฟู้ดคอร์ทที่จะได้วงเงินสูงถึง 100,000 บาท เป็นการสมัครที่ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยรายละเอียดสินเชื่อสามารถจะผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี และยังไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานถึง 6 เดือน

จะเห็นว่าสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 เป็นมาตรการสำหรับอาชีพค้าขายโดยเฉพาะซึ่งมีทั้งที่เป็นโครงการของรัฐบาล และเป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินเอง ซึ่งเพื่อจะเป็นวงเงินที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรืออาชีพอิสระต่าง ๆ ได้มีทุนหมุนเวียนในกิจการ และสามารถจะยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มีสภาพคล่องและมีเงินหมุนเวียนในระบบได้

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

เงินติดล้อ มอไซค์

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: 36 เดือน

อายุผู้กู้: 21-65 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 24% ต่อปี

seasycash shopee

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: 3 เดือน

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 25%

สินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: 21-62 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 33%