ยืมเงินระยะสั้น

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่มีกำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่มีกำหนด

อายุผู้กู้: ไม่มีกำหนด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่มีกำหนด

เหตุใดการยืมเงินระยะสั้นจึงมีอัตราการกู้ยืมสูงขึ้นในช่วงเศรษฐกิจโควิด-19

ปัจจุบันกับการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านการเงินต่อใครหลายๆคนในเวลาเดียวกัน เนื่องการต้องแบกรับสภาพการตกงานหรือถูกเลิกจ้างเป็นเวลานาน ทำให้ขาดงานและขาดรายได้ตามมา เมื่อเกิดผลกระทบดังกล่าวทางด้านการเงิน การผลักภาระที่แบกรับเหล่านี้ออกไปได้ในระยะสั้นนั้นก็คือการยืมเงินระยะสั้น 

บ่อยครั้งที่การยืมเงินระยะสั้นเปรียบเสมือนการต่อลมหายใจในยามยากลำบากหรือเดือดร้อนด้านการเงินแบบเฉพาะหน้า แหล่งเงินที่จะสามารถเข้าถึงได้โดยเร็วที่สุดก็คือบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบ ที่ถึงแม้ว่าฟังดูอาจน่ากลัวกับใครหลายๆคน แต่ในความเป็นจริงการการมีวินัยในการชำระเงินคืนจะสามารถช่วยให้การแก้ปัญหาดังกล่าวนี้จบลงได้โดยไม่ยากมากนัก บริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบ มีบริการให้ท่านได้เลือกใช้มากมายเช่น สินเชื่อระยะสั้นที่จะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่สั้นกว่าการสมัครขอสินเชื่อรูปแบบดั้งเดิมได้อีกทั้งยังมีความยืดหยึ่นตามสภาพสถานการณ์ที่ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเศรษฐกิจโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในตอนนี้ ซึ่งนอกบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบแล้วการยืมเงินระยะสั้นสามารถทำได้ผ่านจุดใหเบริการเงินด่วนทุกอาชีพตามแต่ละพื้นที่อีกด้วย

สามารถยืมเงินระยะสั้นจากแหล่งเงินด่วนรายวันได้จากที่ไหนบ้าง

การยืมเงินระยะสั้นนี้สามารถรับบริการได้จากผู้ให้บริการทางการเงินจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย โดยขอแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังต่อไปนี้ เช่น 

  1. บริการเงินกู้ระยะสั้นผ่านช่องทางออนไลน์จากบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบ ที่ให้พร้อมบริการเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริง ที่จะสามารถช่วยให้คุณสามารถยืมเงินง่ายขึ้นกว่ารูปแบบการให้บริการแบบนัดพบทั่วไป ทำให้การยืมเงินระยะสั้นไม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากหากเทียบกับในสมัยก่อนๆ อย่างไรก็ตามบางพื้นที่ก็ใช้ช่องออนไลน์เป็นเพียงช่องทางการสื่อสารเท่านั้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบริการดังกล่าวอาจแฝงสินเชื่อประเภทเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญากับผู้ปล่อยสินเชื่อและผู้กู้เงิน เป็นต้น
  2.  ปัจจุบันการยืมเงินระยะสั้นสามารถทำได้แล้วผ่านช่องทางธนาคาร ที่จะอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วกว่าในภาพลักษณ์เก่าๆที่เราเคยติดตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารโดยตรง ที่ครอบคลุมสินเชื่อหลายประเภทเช่น สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น หรือหากพูดถึงช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้อาจหมายถึงสินเชื่อเงินสดคนว่างงาน (แต่ในความเป็นจริงแล้วคำว่า “ว่างงาน” ในที่นี้อาจหมายการประกอบอาชีพอิสระนั่งเอง)

การยืมเงินระยะสั้นที่ทุกคนควรตระหนักและใส่ใจ

ยืมเงินระยะสั้นไม่ว่าจะจากแหล่งบริการใดก็ตาม เช่น แหล่งให้บริการเงินนอกระบบรายเดือน 2024 หรือแม้แต่แหล่งแหล่งเงินทุนระยะสั้นไม่มีหลักประกันก็ตาม ต่างก็เปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมที่อาจเป็นได้ทั้งคุณและโทษ ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจยืมเงินระยะสั้นเราจึงควรต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าเงินแหล่งเงินทุนระยะสั้นดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยหรือไม่ เช่นหากขอรับบริการเงินด่วนร้อยละ 5 ต่อเดือน แต่เราไม่ได้ชำระอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่กำหนดก็อาจก่อนให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินจากแหล่งเงินนอกระบบ หรือขอสินเชื่อผ่านแอปธนาคาร เราควรกำหนดวินัยในการชำระเงินคืนเพื่อให้ตรงตามเวลาเพื่อไม่ให้เกิดจำนวนดอกเบี้ยมาจนไม่สามารถชำระได้ไหว และอาจก่อนให้ประวัติทางการเงินเสียอีกด้วย

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ตามที่ทางธนาคารกำหนด

seasycash shopee

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: 3 เดือน

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 25%

ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 60 เดือน

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 3.99%