สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ตามที่ทางธนาคารกำหนด

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก

เราเชื่อว่าหลายๆ ท่านที่กำลังจะสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กไม่ว่าจะสมัครผ่านสถาบันการเงินไหนหรือยื่นสมัครกับธนาคารท่านจะต้องมีความกังวลเกี่ยวกับการอนุมัติผลของสินเชื่อเพื่อการลงทุนอย่างแน่นอน เพราะการสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กถือได้ว่าเป็นการขอกู้เงินก้อนที่ค่อนข้างมีรายละเอียดที่เยอะ ดังนั้นในการพิจารณาผลการอนุมัติของสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กจึงมีความซับซ้อนอยู่บ้าง และในวันนี้เราจะพาท่านไปดูกันว่าสิ่งที่ท่านควรรู้หรือสิ่งที่ท่านควรเตรียมตัวก่อนทำการสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กมีอะไรบ้างเพื่อที่การกู้เงินมาลงทุนของท่านจะสามารถผ่านการอนุมัติได้อย่างง่ายๆ

  • ธุรกิจของท่านต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยการสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กไม่ว่าจะสมัครผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินทางแหล่งปล่อยเงินกู้ย่อมทำการตรวจสอบสภาพธุรกิจของท่านอย่างแน่นอน ดังนั้นการจดทะเบียนการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก
  • ท่านจะต้องมีการเดินบัญชีของท่านอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งไม่ว่าท่านจะสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกสิกร สินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินหรือสินเชื่อไทยพาณิชย์เพื่อการลงทุนนั้นหากท่านมีรายการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอจะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ท่านและส่งผลให้การสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กผ่านการอนุมัติอย่างแน่นอน
  • มีประวัติเครดิตบูโรที่ดี ต้องบอกก่อนเลยว่าในการขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประเภทไหนรวมไปถึงการขอสินเชื่อร้านค้าขนาดเล็กนั้นในเรื่องของประวัติเครดิตบูโรหรือประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากท่านมีประวัติการชำระหนี้กับสถาบันการเงินที่ดีเสมอมา การยื่นกู้สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กย่อมผ่านการอนุมัติอย่างแน่นอน เพราะถือได้ว่าผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนมีความสามารถในการชำระหนี้นั่นเอง

 

แหล่งสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กที่น่าเชื่อถือ

หากเราพูดถึงแหล่งแหล่งสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กที่น่าเชื่อถือ หลายๆ ท่านจะต้องพูดถึงการสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนกับธนาคารอย่างแน่นอน เพราะผู้ที่หาแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จะคิดถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นอันดับแรก เนื่องจากบริการสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กจากธนาคารนั้นถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนและมักจะมีโปรโมชั่นของสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กดีๆ ออกมาอย่างสม่ำเสมอ

บทสรุปสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก

ดังนั้นหากท่านเป็นผู้ที่มองหาแหล่งสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กอยู่นั้นการยื่นกู้กับธนาคารจึงมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน การสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกร และการสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กจากธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อ od กสิกร

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: ไม่เกิน 25 ปี

อายุผู้กู้: 20-65 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ตามที่ทางธนาคารกำหนด

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

เงินเดือนหรือรายได้: ตั้งแต่ 12000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน: จนถึง 60เดือน

อายุผู้กู้: 20-60 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 20-28%

สินเชื่อห่วงใย

เงินเดือนหรือรายได้: ไม่กำหนด

ระยะเวลายืมเงิน: 24 เดือน

อายุผู้กู้: 21-70 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 0.35% ต่อเดือน