Tag - ลอยกระทง

ลอยกระทง 2018

10 สถานที่ลอยกระทงในกรุงเทพ

ประเพณีลอยกระทงได้ถูกกำหนดจัดทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ด้วยความที่เรามักจะมีการใช้น้ำอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค อุปโภค รวมไปถึงการเพาะปลูก หากย้อนกลับไปครั้งอดีต ชาวสยามมักจะตั้งบ้านเรือนใกล้ ๆ กับแหล่งน้ำ จึงทำให้เกิดเป็นความเชื่อที่หลากหลายขึ้นมา อาทิ การลอยกระทง เป็นการบูชารอยพระพุทธบาท, บางความเชื่อก็ว่าเป็นพิธีรับเสด็จพระพุทธองค์ กลับลงมาจากสวรรค์, บางความเชื่อก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตเถระ, บางความเชื่อก็ว่าเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์...