Tag - แกรมม่า

Do or Make

Do or Make ใช้ต่างกันอย่างไร

"Do แปลว่า ทำ Make ก็แปลว่า ทำ แล้วทั้งสอง “ทำ” นี่ต่างกันยังไง" หลายคนอาจสับสนว่าเวลาที่เราจะพูดถึงการ “ทำ” บางสิ่งบางอย่างจะต้องใช้อะไรกันแน่ วันนี้เราเลยมาอธิบายกันว่าระหว่าง Do กับ Make ใช้ตอนไหนและใช้กับอะไรบ้าง   Do ใช้เมื่อไหร่  Do ใช้เมื่อเป็นการกระทำทั่วๆไป เป็นการทำบางอย่างให้สมบูรณ์...