ภาษาอังกฤษ Interchange

Intermediate learners who want to focus on fluency and conversation for socializing

ภาษาอังกฤษ Interchange

(ภาษาอังกฤษระดับกลาง) การสื่อสารโต้ตอบในสถานการณ์ปกติและการสื่อสารแบบทางการ

ระดับ: Intermediate CEFR B1

จำนวนบทเรียน: 144 บทเรียน (บทสนทนา 72 บทเรียน, แกรมม่า 72 บทเรียน)

ระยะเวลาต่อ 1 บทเรียน: 50 นาที

 

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

บทเรียนภาษาระดับกลางเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร, การสนทนา และการแสดงวิสัยทัศน์

รายละเอียดคอร์สภาษาอังกฤษระดับ Interchange

 • ตอบคำถาม, ทำแบบฝึกหัด เรียนรู้คำศัพท์จากบทเรียนนั้นๆ
 • ในบางบทเรียนจะมีคำถามที่ถูกออกแบบมาสำหรับการตอบคำถามในหัวข้อนั้นๆ
 • ในแต่ละหัวข้อคำถามจะเปิดโอกาสให้ถาม-ตอบ ซึ่งคำถามนั้นๆ จะทำให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาและฝึกใช้โครงสร้างในการถาม-ตอบ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ถาม-ตอบ กับเพื่อนภายในคลาสและใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ
 • คำถามในบทเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ ด้วยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย “Wh” ซึ่งนั่นมีความสำคัญมากที่จะเตรียมพร้อมเพื่อก้าวขึ้นไปต่อในภาษาอังกฤษระดับสูง (Level 4 (Arrival)) ที่มีความซับซ้อนกว่าเดิม

รายละเอียดคอร์สแกรมม่าภาษาอังกฤษระดับ Interchange

 • ฝึกทำแบบฝึกหัดแบบอัตนัย ที่ผสมผสานคำศัพท์และวลีต่างๆ เชื่อมโยง 2 ความคิด ซึ่งจะได้ประโยชน์มากสำหรับการทำข้อเขียน IELTS, TOEFL หรือ GED
 • การฝึกฝนเรียนรู้แกรมม่าผ่านแบบฝึกหัดซ้ำจะช่วยเช็คความเข้าใจและระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการเล่นเกมส์หรือกิจกรรมเสริมที่เกี่ยวข้องหลักไวยากรณ์ในตอนท้ายของทุกๆ บทเรียน
 • กิจกรรมภายในคลาสจะมีความท้าทายและซับซ้อนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การจำลองการสัมภาษณ์, การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย, การโต้วาที หรือการแสดงบทบาทตัวละครสมมุติ

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เมื่อจบคอร์สนี้แล้วคุณจะสามารถ:

 • มีความมั่นใจในการสร้างคำถามและติดตามคำตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ขยายหัวข้อการสนทนาหลัก ผ่านการตั้งคำถามย่อย
 • สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มความน่าสนใจด้วยการสนทนาที่มีความแตกต่างหลากหลาย
 • สามารถเข้าร่วมการสนทนาที่มีหัวข้ออิสระได้ดีขึ้น
 • สามารถถ่ายทอดไอเดียหรือความคิดเห็นต่างๆ ผ่านการเขียนได้

เลือกระดับ (Level) อื่นๆ ที่คุณสนใจอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

English Chick in Book at Language Express
English Gateway Book at Language Express
English Departure Book at Language Express
English Interchange Book at Language Express
English Arrival Book at Language Express

พร้อมที่จะทดลองหลักสูตร ของเราหรือยัง!

สัมผัสคลาสเรียนสดกับอาจารย์เจ้าของภาษา บรรยากาศเป็นกันเอง