Amonrat

Amonrat Jantarangsee
ชอบสถานที่และบรรยากาศของโรงเรียน เดินทางสะดวกสบาย ติดรถไฟฟ้า และที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองมากกว่าค่ะ