คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ที่ แลงเกวจ เอ็กซ์เพรส จะช่วยคุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านคลาสสอนสด กลุ่มเล็ก ในบรรยากาศนานาชาติ กับอาจารย์เจ้าของภาษามากประสบการณ์ เพื่อความสำเร็จที่รออยู่ กับโรงเรียนภาษาที่บรรยากาศเป็นกันเองที่สุดในกลางเมืองกรุงเทพฯ ลงทะเบียนกับเราตอนนี้ โทร: 02-1500-599

English Levels at Language Express

Check in

ภาษาอังกฤษเริ่มต้น

ทำความคุ้นเคยกับพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น

อ่านเพิ่ม…

เหมาะกับ: คนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน

Gateway

ภาษาอังกฤษระดับต้น

สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่ม…

เหมาะกับ: คนที่มีพื้นฐานมาแล้ว แต่ไม่สามารถพูดเป็นประโยคต่อเนื่องได้ ต้องการทบทวนและฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ

Departure

ภาษาอังกฤษระดับกลางต้น

สื่อสารภาษาอังกฤษสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่ม…

เหมาะกับ: สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ และเสริมโครงสร้างแกรมม่า

Interchange

ภาษาอังกฤษระดับกลางสูง

เพิ่มทักษะในด้านการสนทนาและโต้ตอบ ได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่ม…

เหมาะกับ: ผู้เรียนที่ต้องการเน้นความคล่องแคล่วและทักษะในการสื่อสาร อภิปราย และการนำเสนอไอเดีย

Arrival

ภาษาอังกฤษระดับสูง

สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง การเข้าสังคม อภิปราย นำเสนอและการทำงาน เพิ่มความมั่นใจอย่างคล่องแคล่ว

อ่านเพิ่ม…

Suitable for: คนทำงานที่ผ่านระดับกลางสูงมาแล้ว และต้องการเพิ่มทักษะในด้านไวยากรณ์และการสนทนาในสังคมและที่ทำงาน

คอร์สเสริม ที่รวมอยู่ในทุกแพ็คเกจ

แพ็คเกจคอร์สเรียนของเรามาในรูปแบบของ คลาสเหมารวม เหมือนคลาสสนทนาที่นักเรียนสามารถใช้ชั่วโมงเรียนที่มีอยู่ในการเข้าเรียนคอร์สเสริมของเราได้ ดังนี้

Active English

An activity-based English course for adults of all levels.

 

เหมาะกับ: สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษทุกระดับที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

0
+
คลาสเรียนที่สามารถเข้าเรียนได้ต่อสัปดาห์
0
บทเรียนต่อสัปดาห์
0
คนต่อเฉลี่ยต่อคลาส
0
+
นักเรียนปัจจุบัน

รูปแบบของหลักสูตรเรา

 • แต่ละระดับมี 144 บทเรียน แบ่งเป็นสนทนา 72 บทเรียน และแกรมม่า 72 บทเรียน
 • บทสนทนา 1 บทเรียน (เวลา 50 นาที) ประกอบไปด้วย การเน้นคำศัพท์ใหม่ๆ การออกเสียงและทักษะการพูด
 • บทเรียนแกรมม่า 1 บทเรียน (เวลา 50 นาที) ประกอบไปด้วย การเน้นหลักไวยกรณ์ การออกเสียง ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการอ่านและการเขียน
 • เนื้อหาของบทเรียนแกรมม่าจะแตกต่างกันตามแต่ละระดับ แต่เนื้อหาจะเป็นหัวข้อต่อเนื่องกันกับบทเรียนการสนทนา
 • คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทั้ง 2 ทักษะในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • ในทุกๆบทเรียนจะมีการสอนหมุนเวียนในตารางภายในสัปดาห์นั้นๆ นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนเดิมซ้ำได้ ตามต้องการ
 • ในแต่ละสเต็ปแบ่งออกเป็น 24 บทเรียน ประกอบด้วย บทสนทนา 12 บทเรียน และแกรมม่า 12 บทเรียน
 • แต่ละระดับจะมีจำนวนบทเรียนที่แน่นอน ถูกนำมาสอนซ้ำตลอดแต่ละสัปดาห์
 • นักเรียนในคลาสจะได้รับการเรียนการสอนในตารางเรียนเดียวกัน แต่บทเรียนจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์
 • แบ่งออกเป็น 3 บทเรียน ใหม่ของการสนทนา และแกรมม่า
 • จุดเด่นของหลักสูตรเรา จะเป็นบทเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ที่คุณเองสามารถเลือกเรียนได้ทุกเวลาและทุกบทเรียน ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและบทเรียนก่อนหน้า ดังนั้นหลักสูตรของเราจึงไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด (เป็นการเรียนแบบหมุนเวียน จึงมีคอร์สเรียนตลอดเวลา)
 • เนื่องจากตารางเรียนถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอิสระต่อกัน ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับ จึงทำให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเลือกเวลาเรียน
 • จำนวนบทเรียนที่คุณซื้อ จะเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ตารางเรียนแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาให้เลือก วันจันทร์-ศุกร์ (ช่วงเช้า-กลางวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.) ช่วงเย็น-ค่ำ ตั้งแต่ 17:00-21:00) และวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9:00-18:00 น.
 • ในคอร์สปกติจะสามารถเลือกได้ 1 ช่วงเวลา แต่สามารถซื้อช่วงเวลาเพิ่มได้หากต้องการ
 • คุณสามารถสมัครเรียนได้เพียงครั้งละ 1 ระดับ เท่านั้น
 • คุณสามารถเลือกเข้าเรียนได้ผ่านการจองในระบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์
 • หลังจากที่นักเรียนซื้อบทเรียนแล้ว สามารถเลือกเวลาที่ต้องการเรียนได้ตามสะดวก ซึ่งหมายความว่าในแต่ละคลาสจะมีนักเรียนที่หลากหลายสเต็ป
 • นักเรียนสามารถเรียนได้หลายบทเรียนต่อวัน หรือ 2-3 ครั้ง/เดือน
 • มั่นใจได้ว่า ระบบการเรียนของเราจะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน
 • สำคัญที่สุด ครูและนักเรียนจะต้องเข้าใจบทเรียนจึงเกิดการเรียนซ้ำหลายครั้ง ครั้งแรกเพื่อเรียนรู้ ครั้งที่สองเพื่อทบทวน และครั้งที่สามเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นั่นเอง
 • การเรียนเพียง 1 บทเรียน ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างไวยกรณ์, วลีและคำศัพท์ต่างๆได้ ด้วยเหตุผลนี้เราแนะนำให้เรียนหลากหลายบทเรียนเพื่อความเข้าใจภาษาที่เร็วขึ้นและเพิ่มความมั่นใจขึ้น นั่นเอง
 • บรรยกาศคลาสที่ผ่อนคลาย เพราะสมองของเราจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อเรามีความรู้สึกที่ผ่อนคลาย
 • ลักสูตรของ LX ยึดหลัก 3 P คือ การนำเสนอ (Presentation), ฝึกฝน (Practice) และ ลงมือทำ (Production) กล่าวคือ
  • นักเรียนแนะนำตัวเองเบื้องต้นเป็นภาษาอังกฤษ
  • จากนั้นนักเรียนจะได้ฝึกฝนภาษาจากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิดตามระดับภาษาของนักเรียนจนกระทั่งมีความมั่นใจมากขึ้น
  • เมื่อนักเรียนมีความคุ้นชินกับการสนทนาแล้ว เราก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโดยไม่มีอาจารย์ผู้สอนคอยช่วย
 • ทุกบทเรียนของ LX เราจะเน้นการสื่อสารเป็นหลักในการสอน
 • หลักการสอนภาษาของเราจะมุ่งเน้นเนื้อหาที่อ้างอิงถึงสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน
 • ร้างบรรยากาศการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติระหว่างนักเรียนและเพื่อนร่วมห้อง เพื่อลดความประหม่าและสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการสื่อสาร
 • การนำภาษาไปใช้จริงจะเกิดขึ้นขั้นตอนนี้ เมื่อนักเรียนได้สนทนากับเพื่อนๆในห้อง มีการใช้ภาษาใหม่ๆ คำศัพท์ใหม่ๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่มีอิสระในการพูด, เสนอไอเดีย และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
 • หลังจากมีการสนทนากันแล้วในระยะเวลาหนึ่ง อาจารย์ผู้สอนก็จะมาเช็คความถูกต้องและแก้ไขให้ในส่วนที่ใช้ผิด ไม่ว่าจะเป็นเชิงโครงสร้าง หรือคำศัพท์ที่ใช้ และนักเรียนก็จะเรียนรู้ภาษาได้ดีขึ้นจากความผิดพลาดนั้นๆ
 • บทเรียนของเราจะสอนโครงสร้างองค์ประกอบของภาษา ไม่ใช่ไวยกรณ์
 • แกรมม่า (Grammar) คือ กฎของการใช้ภาษา ในขณะที่ โครงสร้าง (Structures) คือ การใช้กฎตามสถานการณ์ตัวอย่าง เราไม่ได้สอนกฎการใช้ภาษา แต่เราสอนโดยใช้ตัวอย่างของโครงสร้างประโยคสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
 • การสอบวัดระดับแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ สอบเลื่อนขั้น และสอบเลื่อนระดับ
 • คุณจะถูกเลื่อนขั้นโดยอัตโนมัติหลังจากคุณได้เข้าเรียนครบ 24 คลาส โดยมี 18 บทเรียนที่แตกต่างกัน และสอบผ่านเลื่อนขั้น (step test)
 • คุณสามารถเข้าสอบได้ 1 ครั้งต่อ 3 สัปดาห์ ยกเว้นเกิดข้อผิดพลาดในการสอบจากระบบ
 • ระบบออนไลน์ของเราจะขึ้นเตือนว่า ‘it’s time to book your tests’ (ถึงเวลาจองวันสอบแล้ว)
 • นักเรียนสามารถนัดปรึกษาทางอาจารย์ผู้สอนของเราได้ ในกรณีที่นักเรียนต้องการแสดงความเห็น หรือต้องการความช่วยเหลือ

เสียงจาก นักเรียนของเรา

พร้อมที่จะทดลองหลักสูตร ของเราหรือยัง!

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี 2 คลาส ไม่มีค่าใช้จ่าย จองเวลาทดลองเรียน กันเลย!