ภาษาไทย Departure

ภาษาไทย Departure

เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนที่ต้องการเสริมความรู้ในเรื่องไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาไทย

ระดับ Departure ของเราสอนให้นักเรียนสามารถสื่อสารหลากหลายมากขึ้น การเรียนระดับนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้คำศัพท์มากกว่าคำพื้นฐานทั่วไปและสามารถเข้าใจโครงสร้างภาษามากขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้ถูกต้องตามกฎต่อเนื่องจากระดับ Gateway ที่จะสามารถพูดและออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักของภาษา

 

ระดับ: Elementary

จำนวนบทเรียน: 48 บทเรียน (บทสนทนา 24 บทเรียน, แกรมม่า 24 บทเรียน)

ระยะเวลาต่อ 1 บทเรียน: 50 นาที

ต้นฉบับ: บทสนทนาจะใช้ระบบการออกเสียงแบบไพบูลย์ (Paiboon phonetic system) โดยมีตัวอักษรภาษาไทยอยู่ด้านล่าง เนื่องจากผู้เรียนระดับนี้อาจจะยังไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้โดยตรง

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

บทเรียนของ Departure เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาไทยเบื้องต้นและต้องการเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถอ่านและเขียนประโยคภาษาไทยได้ดีขึ้น

รายละเอียดคอร์สสนทนาสำหรับผู้เรียนระดับ Departure

คำศัพท์

 • ในแต่ละบทเรียนจะมีคำศัพท์ที่สำคัญประมาณ 15 – 20 คำ
 • คำศัพท์ต่างๆในคอร์สนี้ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทสนทนาในบทเรียนได้มากขึ้น
 • นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาไทย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะเรียนรู้และเข้าใจภาษาไทยได้เร็วขึ้น

บทสนทนา

 • บทสนทนาแต่ละบท จะมีการฝึกการเขียนบทสนทนาระหว่างคนสองคน
 • สำหรับในระดับเริ่มต้นนี้ บทสนทนาจะยาวประมาณ 6 บรรทัด
 • บทสนทนาถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับการสนทนาทั่วไป เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างในบริบทที่เป็นจริง พร้อมคำศัพท์ที่สามารถนำไปประกอบการแสดงความคิดเห็นของตนเองได้
 • บทเรียนถูกพัฒนามาจากระดับ Gateway โดยการเพิ่มทักษะการสนทนามากขึ้น

เนื้อหาไวยากรณ์ภาษาไทยระดับ Departure

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างพยัญชนะและสระแบบผสมมากขึ้น รวมถึงการออกเสียงคำพ้องเสียง
 • นักเรียนจะได้ฝึกเขียนคำศัพท์ตามแบบฝึกหัด

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เมื่อจบคอร์สนี้แล้วคุณจะสามารถ:

 • ใช้คำศัพท์และสำนวนไทยได้ถูกต้องกว่า 1,000 คำ
 • ออกเสียงประโยคและสำนวนได้ถูกต้องตามโทนเสียงต่ำสูง
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน
 • อ่านและเขียนคำศัพท์ รวมถึงสร้างประโยคภาษาไทยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้

เลือกระดับ (Level) อื่นๆ ที่คุณสนใจอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

พร้อมที่จะทดลองหลักสูตร ของเราหรือยัง!

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี พบกับแบบทดสอบเต็มรูปแบบและเทสการพูดกับเรา