การใช้ Already

รู้หรือไม่ ว่าเรามักใช้คำว่า already มากเกินความจำเป็น เพราะคำว่า already ในภาษาไทยแปลว่า “แล้ว”

ตัวอย่าง

Ben: Have you done your homework?

(คุณทำการบ้านเสร็จหรือยังครับ)

Jump: Yes, I’ve finished it, already.

(ผมทำเสร็จแล้วครับ)

เรามักใช้คำว่าแล้ว เพื่อบอกว่าเราได้ทำเสร็จเรียบร้อย แต่ความหมายโดยแท้จริงของคำว่า already ไม่ได้แปลอย่างนั้น คำว่า already ในภาษาอังกฤษใช้ในกรณีที่พูดถึงบางอย่าง ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาที่เราคิดไว้

ดังนั้น ให้พูดว่า Yes, I have เมื่อต้องการบอกว่าคุณทำบางอย่างเสร็จแล้ว แทนที่จะพูดว่า I finished it already เพราะคำว่า already จะใช้เมื่อคุณได้ทำบางอย่างเสร็จเร็วกว่ากำหนด

ตัวอย่าง Compare these two conversations.

Ben: Have you read that book I gave you?

(คุณอ่านหนังสื้อที่ผมให้หรือยัง)

Jump: Yes, I have. It was good.

(ผมอ่านจบแล้วครับ ผมว่ามันดีนะ)

………………………………………………………………………………………………………………..

Ben: Have you started reading that book I gave you?

(คุณเริ่มอ่านหนังสื้อที่ผมให้หรือยัง)

Jump: Yes, I already finished it.

(ผมอ่านเสร็จแล้วครับ)

Ben: Wow! That was quick. ว้าว เร็วจัง

Share this post