ภาษาไทย Arrival

Thai Arrival

Suitable for: Advanced learners who wish to master their communication and written skills

ในคอร์สภาษาไทยระดับสูง นักเรียนจะสามารถสื่อสาร แก้ไขสถานการณ์ได้ในหัวข้อเชิงวัฒนธรรม นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาจากหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อทั้งหมดเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี, เรื่องทั่วไปในเมืองไทย และต่างประเทศ นักเรียนจะมีอิสระในการนำคำศัพท์มาใช้สนทนาอย่างถูกต้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับการอ่านและการเขียน นักเรียนจะสามารถเลือกใช้คำศัพท์ เขียนโครงสร้างได้ถูกต้องในข้อหัวอันหลากหลาย

ระดับ: Advanced

จำนวนบทเรียน: มีเรียนที่เป็นบทความทั้งหมด 48 บท

ระยะเวลาต่อ 1 บทเรียน: 50 นาที

ต้นฉบับ: ผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาไทยอยู่แล้ว แต่อยากเน้นทักษะขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการสื่อสาร และการเขียน

 

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

บทเรียนของ Arrival จะมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นทักษะการสนทนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการแสดงออกทางความคิดเห็น

รายละเอียดของบทเรียนภาษาไทยระดับสูง Arrival

  • บทความในบทเรียนจะประกอบไปด้วยคำศัพท์ 200-400 คำ
  • บทเรียนจะเน้นที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและเริ่มด้วยคำถามการสนทนา ตามด้วยคำถามประเภทคาดการณ์ เพิ่มความน่าสนใจ และนำไปสู่ความเข้าใจในที่สุด
  • บทความในบทเรียนจะถูกใช้ได้ใน 2 รูปแบบ คือ ในรูปแบบการอ่าน หรือการฟัง
    ซึ่งจะฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการจับใจความสำคัญของเนื้อหา เหมาะสำหรับ ผู้เรียนที่ต้องการสื่อสารภาษาไทยในขั้นสูง รวมถึงทักษะการเขียนรูปแบบทางการ
  • ในทุกๆบทเรียนจะมีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยแกรมม่า, กริยาวลีหรือสำนวนต่าง เพื่อที่นักเรียนจะสามารถมีส่วนร่วมและนำคำเหล่านี้ไปใช้ในการสนทนาในหัวข้อนั้นๆได้

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เมื่อจบคอร์สนี้แล้วคุณจะสามารถ:

  • พูดได้อย่างอิสระและเป็นธรรมชาติและสามารถทำความเข้าใจกับบทความที่เป็นนามธรรมได้
  • อ่านและเข้าใจบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมในปัจจุบัน
  • เขียนในบทความเป็นสไตล์ของตัวเองได้

เลือกระดับ (Level) อื่นๆ ที่คุณสนใจอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

พร้อมที่จะทดลองหลักสูตร ของเราหรือยัง!

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี พบกับแบบทดสอบเต็มรูปแบบและเทสการพูดกับเรา