ภาษาไทย Gateway

Thai Gateway

ภาษาไทยระดับต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือโอกาสในการฝึกฝนภาษาไทย

ในหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับต้น มีทั้งหมด 144 บทเรียน โดยในบทเรียนต่างๆจะประกอบไปด้วยบทสนทนาในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ เช่น นักเรียนสามารถพูดทักทาย แนะนำตัว การให้ข้อมูลส่วนตัว หรือการแสดงความต้องการต่างๆได้ ในระดับนี้จะใช้โครงสร้างคำศัพท์ง่ายๆ และในบทเรียนของวิชาอ่านเขียน นักเรียนจะได้เรียนพยัญชนะและสระไทย การออกเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 และการอ่านคำหรือพยางค์แบบเปิดได้

ระดับ: Beginner 

จำนวนบทเรียน: 144 บทเรียน (บทสนทนา 72 บทเรียน, แกรมม่า 72 บทเรียน)

ระยะเวลาต่อ 1 บทเรียน: 50 นาที

ต้นฉบับ: บทสนทนาจะใช้ระบบการออกเสียงแบบไพบูลย์ (Paiboon phonetic system) โดยมีตัวอักษรภาษาไทยอยู่ด้านล่าง เนื่องจากผู้เรียนระดับนี้อาจจะยังไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้โดยตรง

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

บทเรียนภาษาไทยระดับ Gateway เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีพื้นฐานภาษาไทยมานิดหน่อย สื่อสารภาษาไทยได้เบื้องต้น

รายละเอียดคอร์สสนทนาสำหรับผู้เรียนระดับ Gateway

เรื่องราวและตัวละคร

 • บทสนทนาจะเล่าเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวของตัวละครชื่อ ‘เอมม่า’ และเพื่อนๆของเธอในประเทศไทย ประสบการณ์เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ผ่านคนไทยเจ้าของประเทศ

คำศัพท์

 • ในแต่ละบทเรียนจะมีคำศัพท์ที่สำคัญประมาณ 15 – 20 คำ
 • คำศัพท์จะมีจำนวนไม่มากนัก แต่จะเป็นคำศัพท์เป็นประโยชน์และสำคัญที่สุดต่อบทเรียน
 • นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาไทย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะเรียนรู้และเข้าใจภาษาไทยได้เร็วขึ้น

บทสนทนา

 • บทสนทนาแต่ละบท จะมีการฝึกการเขียนบทสนทนาระหว่างคนสองคน
 • สำหรับในระดับเริ่มต้นนี้ บทสนทนาจะยาวประมาณ 6 บรรทัด
 • บทสนทนาใช้ระบบการออกเสียงแบบไพบูลย์ (Paiboon phonetic system) โดยมีตัวอักษรภาษาไทยอยู่ด้านล่าง
 • บทสนทนาถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับการสนทนาทั่วไป เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างในบริบทที่เป็นจริง พร้อมคำศัพท์ที่สามารถนำไปประกอบการแสดงความคิดเห็นของตนเองได้

เนื้อหาไวยากรณ์ภาษาไทยระดับ Gateway

 • บทเรียนเสริมแกรมม่านี้จะอ้างอิงจากบทเรียนเดียวกันกับเนื้อหาบทเรียนสนทนา ในชื่อเดียวกัน
 • เริ่มจากการให้นักเรียนให้รู้จักกับสัญลักษณ์พยัญชนะภาษาไทย, สร และกฎการออกเสียงต่างๆ
 • จะให้มีการฝึกเขียนตัวอักษรพร้อมกับการออกเสียงให้ถูกต้องตามกฎ
 • หลังจากนั้นจะมีแบบฝึกหัดการออกเสียงโทนต่างๆโดยใช้ตัวอักษรประกอบคำจากบทเรียนนั้นๆ
 • ต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบประโยค
 • ท้ายบทจะเปิดโอกาสให้มีการสนทนาแบบอิสระเพื่อพัฒนาทักษะการพูด

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เมื่อจบคอร์สนี้แล้วคุณจะสามารถ:

 • ใช้คำศัพท์และสำนวนไทยได้ถูกต้องกว่า 1,500 คำ
 • ออกเสียงประโยคและสำนวนได้ถูกต้องตามโทนเสียงต่ำสูง
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน
 • อ่านโครงสร้างพยัญชนะและสระขั้นพื้นฐานได้

เลือกระดับ (Level) อื่นๆ ที่คุณสนใจอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

พร้อมที่จะทดลองหลักสูตร ของเราหรือยัง!

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี พบกับแบบทดสอบเต็มรูปแบบและเทสการพูดกับเรา